Nắm được đặc điểm đó, Hội CCB với hơn 100 nghìn hội viên xác định tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Bám sát chỉ thị, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch của địa phương, Thường trực Tỉnh hội chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho các cấp Hội. Nội dung sát với nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ của cả nước và của tỉnh. Năm 2014, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội, làm cho CCB và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng không vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2015, cùng với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tùy theo từng địa bàn nội dung tuyên truyền, Hội tiến hành giáo dục mang màu sắc riêng; các huyện miền núi, dân tộc thiểu số thì tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế miền núi và chính sách dân tộc. Ở vùng Công giáo tập trung tuyên truyền về chính sách và quan điểm tự do tín ngưỡng với đồng bào Công giáo. Hội coi trọng tuyên truyền về các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng với các gia đình chính sách và CCB; đồng thời chọn, cử những hội viên có uy tín, khả năng và kinh nghiệm làm công tác tuyên truyền.
Để nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Quân sự triển khai chương trình hành động xây dựng nền quốc phòng-an ninh, an toàn xã hội. Những hoạt động đã đem lại kết quả nổi bật là: Hằng năm các cấp Hội tổ chức hàng trăm buổi truyên truyền phổ biến Hiến pháp mới, Luật Đất đai, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng dân sự... cho hàng vạn lượt CCB và nhân dân. Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, các cơ sở Hội tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho mỗi đợt tuyển quân. Tỉnh hội hướng dẫn triển khai Quyết định 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ ưu đãi cho hàng vạn CCB tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chưa được hưởng quyền lợi. Các cấp Hội thăm hỏi tặng quà cho hàng nghìn gia đình chính sách và CCB khó khăn, ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng các Quỹ “Tình nghĩa”. Đặc biệt, Hội trực tiếp quyên góp, giúp đỡ hơn 100 gia đình CCB chống Pháp làm được nhà mới, đồng thời vận động các hộ CCB và nhân dân tháo dỡ hàng nghìn mét tường rào, vật cản ảnh hưởng đến an toàn giao thông; động viên hàng nghìn CCB tham gia các đợt huấn luyện dân quân tự vệ và các cuộc diễn tập quân sự. Bình xét hằng năm có hơn 95% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên CCB gương mẫu”, hơn 90% tổ chức cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh” (trong đó hơn 30% đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”). Đặc biệt nhiều hội viên ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng Công giáo là cộng tác viên tích cực tham gia tuyên truyền giáo dục pháp luật của địa phương. Kết quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của công dân, CCB; thực hiện các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Những vấn đề cần tháo gỡ, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và CCB phản ánh với Đảng, chính quyền được xem xét giải quyết kịp thời. Qua hoạt động Hội CCB tỉnh Phú Thọ thấy rằng để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạt kết quả, các cơ quan cần:
1- Khắc phục tình trạng khó khăn ở địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa về thông tin đã thiếu lại chậm được phổ biến giáo dục pháp luật.
2- Bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền có uy tín, có năng lực và am hiểu trình độ dân trí, phong tục tập quán từng địa bàn. Có như vậy các nội dung tuyên truyền mới sớm đi vào cuộc sống của người dân.
3- Làm tốt hơn nữa việc xây dựng tủ sách ở cơ sở để giúp cho người dân có điều kiện tiếp cận các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
4- Để công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ngày càng sâu rộng trong cuộc sống của CCB và nhân dân, Hội CCB tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung tuyên truyền động viên nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân XHCN. Trước mắt phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu 2015, hưởng ứng và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XIV.
LQĐ