Các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và những vấn đề nhạy cảm trong dư luận, để kịp thời định hướng tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về tiết kiệm và vay vốn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật... cho hàng trăm lượt cán bộ, hội viên. Cùng với đó, Hội vay vốn ủy thác Ngân hàng CSXH gần 208 tỷ đồng cho hơn 8.400 hộ vay; vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 741 triệu đồng, đầu tư thực hiện 28 dự án kinh tế; quỹ nội bộ của Hội có gần 49 tỷ đồng, cho 980 lượt hội viên vay không lấy lãi.

Phong trào CCB làm kinh tế phát triển sâu rộng, nhất là những mô hình kinh tế gia đình, kinh tế trang trại được mở rộng, đa dạng và phong phú. Do đó số CCB nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 302 hộ (chiếm 4,78%), cận nghèo còn 350 hộ (chiếm 5,54%); có 27 xã, phường, thị trấn hết hộ CCB nghèo.

Tỉnh Hội duy trì và xây dựng 29 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 HTX, 2 tổ hợp tác sản xuất, 38 trang trại, 276 gia trại, giải quyết việc làm cho 1.300 lao động.

Các cấp Hội vận động tài trợ, nhất là cơ quan tỉnh Hội được 500 triệu đồng, xây 10 căn nhà “Tình đồng đội” tặng hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. Do đó, toàn Hội xóa được 18 nhà tạm cho hội viên, đạt 75%/năm. Hội vận động hội viên ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Nạn nhân chất độc da cam”... được hơn 110 triệu đồng...

Tham gia xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, các cấp Hội phối hợp tổ chức nhiều đợt ra quân phát quang trên 1.500m2 bụi rậm, sửa chữa trên 959m2 đường giao thông nông thôn, thu gom trên 650m3 rác thải, dọn dẹp lều quán bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và cảnh quan môi trường thông thoáng.

Từ chăm lo đời sống hội viên, tạo nên tình đoàn kết gắn bó sâu sắc trong tổ chức Hội, uy tín của Hội được củng cố, hấp dẫn CCB vào Hội. Đồng thời góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

**Huy Nguyên **