Năm 1997, chi bộ lại bầu anh giữ chức Bí thư. Trên cương vị mới, anh thấy trọng trách trước Đảng, trước dân nặng nề hơn, nên cùng cấp ủy, chi bộ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững và phát huy danh hiệu Làng văn hóa. Thôn Tân Hoa có 250 hộ với 30ha canh tác, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, anh vận dụng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch, tuyên truyền, vận động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Bản thân anh và gia đình gương mẫu ủng hộ mức cao nhất, sau đến cán bộ, đảng viên tạo thành phong trào rộng khắp, nhà nhà ủng hộ, người người ủng hộ. Không chỉ vận động bà con trong làng, là người có uy tín với con em xa quê từ Nam ra Bắc mời gọi ủng hộ kinh phí để dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng nhà văn hóa, xây cổng làng... Trong 6 năm thôn Tân Hoa nhận được sự ủng hộ của con em xa quê với số tiền 970 triệu đồng, tạo thuận lợi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Nay thôn 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa với chiều dài 5.970m và 100% đường nội đồng được bê tông hóa với 3.324m; toàn bộ kênh mương, trạm bơm được xây dựng kiên cố. Từ một làng quê nghèo, nay Làng văn hóa Tân Hoa thật sự đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên, thôn không còn hộ nghèo.

CCB Đỗ Hồng Đệ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Huyện ủy tặng Giấy khen về thành tích “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vũ Cẩn Thận