PV: Xin đồng chí đánh giá tổng quát về kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua
Chủ tịch Nguyễn Đình Minh: Phát huy lợi thế của một tỉnh được ví như “một quốc gia thu nhỏ”; lại tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lực lượng CCB đông đảo... nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, hội viên CCB tỉnh Nghệ An luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cán bộ, hội viên luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: sự kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông; các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn vùng Giáo các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Đồ Lương, thị xã Cửa Lò... và các vụ tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn...
Trong nhiệm kỳ qua, đã thành lập được Hội CCB thị xã và Hội CCB khối các cơ quan tỉnh. Kết nạp được 12.821 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 173.950 người (tăng 4,7% so với năm 2012). Qua bình xét phân loại hằng năm, có từ 50-75% Hội CCB huyện và tương đương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không còn tổ chức cơ sở yếu kém. Tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt 93,88%; gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hoá " từ 90-91%.
Toàn Hội có 9.937 CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có 239 đồng chí được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ sở...
Công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế đạt được nhiều kết quả, nhiều mô hình kinh tế có thu nhập cao; hằng năm có từ 26,6-47,2% doanh nghiệp CCB tỉnh có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó có những doanh nghiệp do CCB làm chủ có thu nhập cao, như: Cty TNHH Hoa Thường, Cty TNHH Đức Phong, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Cty TNHH Khoa học công nghệ Vĩnh Hoà, Cty TNHH Hoà Hiệp...
Nhờ phát triển kinh tế đúng hướng, đời sống của cán bộ, hội viên được nâng lên rõ rệt, giảm hộ nghèo xuống còn 3,54% theo tiêu chí mới; có 68,59% tỷ lệ hộ khá và giàu (tăng 7,44% so với năm 2012); có 85 xã, phường, thị trấn và 6 huyện thị, thành cơ bản hết hộ CCB nghèo.
Trong tham gia xây dựng nông thôn mới, toàn Tỉnh hội đã đảm nhiệm 930 công trình trị giá 40,524 triệu đồng; có 84,233 gia đình CCB hiến 3.690.532m2 đất, 203.689 hội viên hiến 471.608 ngày công và hiến các tài sản khác giá trị 260.509 triệu đồng. Kết quả hoạt động của Hội CCB đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà.

PV: Thưa đồng chí Chủ tịch, với một Hội có số lượng hội viên đông thứ 3 cả nước, hoạt động trên một phạm vi rộng trong đó có 11 huyện miền núi, Thường trực Hội đã có cách làm thế nào để triển khai công việc đạt kết quả tốt?
Chủ tịch Nguyễn Đình Minh: Chúng tôi đã vượt qua không chỉ bằng tinh thần trách nhiệm mà bằng cả tấm lòng gắn bó với công tác Hội.
Thường trực tỉnh Hội luôn chỉ đạo, nắm bắt tình hình qua báo cáo của cơ sở và các kênh thông tin trong tỉnh; nhất là xây dựng, lựa chọn đội ngũ cán bộ Hội các cấp có năng lực, trình độ, tâm huyết để bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, nghiệp vụ công tác Hội; biết dựa vào lãnh đạo, chính quyền, nhân dân địa phương, phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền vận động CCB chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có kế hoạch, biện pháp chi đạo cụ thể việc xây dựng cơ sở Hội đặc thù vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… Một số mô hình tốt, cách làm hay được kịp thời sơ kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng, như mô hình CLB Phòng chống tội phạm ở huyện Thanh Chương; Phòng chống ma tuý, huyện Yên Thành; Tổ tuần tra giữ gìn ANTT thôn, xóm huyện Quỳnh Lưu...
Hội CCB các huyện vùng sâu, vùng xa hoạt động có hiệu quả đã góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tỉnh hội.

PV: Nghệ An có 6 huyện chung đường biên giới với nước bạn Lào, thời gian qua công tác đối ngoại của Hội đã được thực hiện như thế nào?
Chủ tịch Nguyễn Đình Minh: Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Hội đã phối hợp với các ban Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội để định ra chương trình hành động cụ thể, như các hoạt động giao lưu thăm hỏi tặng quà đã diễn ra sôi nổi, thắm tình hữu nghị hai nước Việt-Lào.
Hội đã tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn Cao uỷ CCB Ma Rốc, tổ chức đoàn cán bộ của Tỉnh hội thăm và làm việc với Hiệp hội CCB tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Các huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đồn Biên phòng để tổ chức thăm hỏi, giao lưu tuyên truyền vận động nhân dân chống buôn bán ma túy, chống tái trồng cây thuốc phiện, không đi định cư tự do, góp phần bảo vệ an ninh biên giới và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.

PV: Phương hướng và mục tiêu hoạt động của Hội CCB tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa đồng chí Chủ tịch?
Chủ tịch Nguyễn Đình Minh: Đó là mục tiêu đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của Hội CCB Việt Nam “Trung Thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Xây dựng Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh Khá như lúc sinh thời Bác Hồ từng căn dặn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Lê Anh Thi thực hiện