Trước đó, theo Chỉ thị 03-CT/TW và từ tháng 6-2016 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tỉnh hội chuyển biến tích cực, sáng tạo, tự giác; cán bộ, hội viên đăng ký làm theo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Hội. Qua tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi là điển hình tiêu biểu, được Ban Tuyên giáo T.Ư tặng Bằng khen.
Với cán bộ, hội viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ. Các cấp Hội gắn việc quán triệt Chỉ thị 05 với triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XII, Nghị quyết Đại hội CCB các cấp. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa chuyên đề hằng năm gắn với đổi mới phương thức hoạt động, luôn sâu sát với cơ sở, nói đi đôi với làm, trung thực, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tận tụy với với công việc, tâm huyết với công tác Hội; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước như: “CCB gương mẫu”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày vì người nghèo”...
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ, các cấp Hội nghiêm túc tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của T.Ư Hội CCB Việt Nam; thường xuyên chăm lo, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, phản động, thù địch. Các cấp Hội đã đóng góp hàng nghìn ý kiến tâm huyết cho văn kiện của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; có 1.831 cán bộ, hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó, Bí thư cấp uy chi bộ 825 đồng chí, Bí thư, cấp ủy xã, phường, thị trấn 117 đồng chí, Cấp ủy huyện, thành phố 11 đồng chí, cấp ủy tỉnh 5 đồng chí. Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có trên 1.000 cán bộ, hội viên trúng cử, trong đó, đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn: 628, đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố: 64, đại biểu HĐND cấp tỉnh: 8.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các cấp Hội đoàn kết giúp nhau, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Từ các nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, Quỹ Quốc gia về việc làm 425 tỷ đồng và 25 tỷ đồng Quỹ hội (cho vay không lấy lãi), đã tạo việc làm cho trên 20.000 lao động. Qua tổng kết 5 năm Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” (2011-2016), có 45 điển hình tiên tiến xuất sắc, đại diện cho CCB sản xuất giỏi của 988 trang trại, gia trại; 41 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 9 tổ hợp tác cùng với hàng chục mô hình CCB làm kinh tế biển giỏi, gắn với việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bằng các nguồn kinh phí của Chính phủ, các tổ chức, cá nhân, hội viên đóng góp đã xóa được 674 nhà tạm,
Học tập Bác “Nói đi đôi với làm”, tiêu biểu là Hội CCB xã Bình Dương, huyện Bình Sơn phát động hội viên tự nguyện góp công, góp của để làm đê ngăn mặn, làm đường… với tổng giá trị 2,2 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến 2.200m2 đất, đóng góp 10.000 ngày công và trên 10 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi. Cán bộ, hội viên Huyện hội Ba Tơ tự nguyện hiến đất để xây dựng khu tái định cư và nhà mẫu giáo. Chi hội CCB thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh vận động hội viên đóng góp xây dựng gần 1,5km đường giao thông trị giá gần 100 triệu đồng... Hội CCB Bệnh viện Đa khoa tỉnh vận động hội viên đóng góp gần 200 triệu đồng, cử hàng trăm lượt y, bác sĩ, hộ lý khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi mỗi năm quyên góp hàng tỷ đồng thực hiện chính sách an sinh xã hội và hoạt động từ thiện, tình nghĩa...
Hội CCB tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp bộ Đoàn, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, ký kết Chương trình phối hợp “Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên, xung kích, lập thân, lập nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc. Với phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội CCB vững mạnh, thì ở đó có tổ chức Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên tốt”, Hội đã góp phần xây dựng tổ chức Đoàn một số nơi từ yếu kém trở thành tổ chức Đoàn vững mạnh
Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã giúp các cấp Hội và hội viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Hội CCB tỉnh. Với kết quả trên, Hội CCB tỉnh được tặng Huân chương Lao động hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua, 3 bằng khen; các cấp Hội được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 15 Cờ thi đua, 44 bằng khen, UBND tỉnh tặng 3 Cờ thi đua, 164 bằng khen; các bộ, ngành tặng 20 bằng khen; Tỉnh hội tặng 525 bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhiệm kỳ qua.
Kinh nghiệm gắn “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” sẽ thắp sáng niềm tin, khơi dậy tình cảm của các thế hệ CCB đối với Bác Hồ kính yêu. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các cấp Hội và hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh đảng bộ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp lần thứ VI, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển, xây dựng Hội TSVM, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Đại tá Huỳnh Minh Giữ Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi