BCH Hội CCB tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích, hoạt động tốt năm 2022

Sáng ngày 27/12, tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị BCH Hội CCB tỉnh lần thứ II, khóa VII.

Tham dự hội nghị có sự góp mặt đầy đủ của BCH Hội CCB tỉnh cùng các đại diện Hội CCB cấp cơ sở thành phố, thị xã, huyện trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổng kết những việc đã thực hiện được cũng như những hạn chế khắc phục trong công tác hoạt động năm 2022 và triển khai các kế hoạch hoạt động, phát triển hội năm 2023.

Trong năm 2022, tình hình KT-XH của đất nước và tỉnh nhà đã có những chuyển biến tích cực sau đại dịch COVID-19; QP-AN được bảo đảm; công tác đối ngoại được tăng cường; vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam chính vì vậy cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CCB tỉnh bám sát tình hình, nhiệm vụ và sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương, sự chỉ đạo của Hội cấp trên - Các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác theo kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị

Năm 2022, Hội đã thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính  quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Các cấp Hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ; của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và các cấp Hội; nâng nhận thức tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, hội viên. Chủ động  nắm chắc tình hình; tích cực tham gia tuần tra, canh gác, phối hợp xử lý tốt các vấn đề về ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Cùng với đó năm 2022, Hội CCB tỉnh Nghệ An Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi…” trong các tổ chức Hội. các tổ chức Hội đã luôn đồng hành; động viên cán bộ, hội viên tự lực, tự cường triển khai nhiều biện pháp tích cực để tiếp tục SXKD, phát triển kinh tế; góp phần nâng cao đời sống gia đình và đóng góp vào phát triển KT-XH của địa phương.

Các cấp Hội tổ chức 972 lớp tập huấn về kinh tế, với 33.581 lượt người tham gia. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác 2.190.206 triệu đồng (1); vốn nội bộ cho nhau vay gần 113 tỷ đồng. Các mô hình SXKD- dịch vụ do CCB làm chủ cơ bản giữ được ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho gần 51 ngàn lao động (trong năm, giải quyết việc làm mới cho 9.155 lao động); đóng góp nguồn ngân sách đáng kể đối với sự phát triển KT-XH và an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, Các cấp Hội cơ sở trong toàn tỉnh tiếp tục Phối hợp MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương và cơ quan, đơn vị như:   Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân BVAN Tổ quốc”…

Sáng ngày 27/12, BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tiến hành Hội nghị BCH Hội CCB tỉnh lần thứ II, khóa VII

Hội cũng đã thể hiện với những người thế hệ cha ông đi trước nên luôn phối hợp công tác giáo dục thế hệ trẻ và công tác tập hợp, hoạt động của Cựu quân nhân. Các tổ chức Hội phối hợp tổ chức 715 buổi tuyên truyền, tọa đàm, nói chuyện truyền thống cho trên 61.400 lượt thanh niên, học sinh, sinh viên… nhân các sự kiện chính trị và dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Công tác các cấp Hội cũng đã gắn liền với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB và thực hiện đối ngoại nhân dân. Cùng với đó luôn quan tâm đến công tác tổ chức, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho các hội viên các cấp.

Trong năm 2022, các cấp Hội đã hoàn thành các nhiệm vụ, công tác theo kế hoạch; đặc biệt là công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp. Hầu hết cán bộ, hội viên có nhận thức đúng về tình hình, nhiệm vụ; gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương. Qua bình xét, phân loại có 100%  đầu mối đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 06 đơn vị xuất sắc (Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Đô Lương, Quế Phong) được đề nghị TW Hội tặng cờ thi đua.

Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm khi một số đơn vị triển khai nhiệm vụ, công tác có nội dung chưa đảm bảo thời gian, chất lượng. Nội dung, hình thức tuyên truyền, thi đua chào mừng Đại hội Hội CCB và kỷ niệm các ngày lễ lớn ở một số cơ sở Hội chưa tạo được không khí sôi nổi, phong phú, hiệu quả. Chất lượng nhân sự Chủ tịch Hội CCB cấp cơ sở, có nơi còn hạn chế; tỷ lệ công chức còn cao (chung toàn tỉnh Hội trên 56%).

Trong năm 2023, BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An hướng tới mục tiêu các cấp Hội tổ chức quán triệt; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng tổ chức Hội, ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới. Cụ thể như: Có trên 90% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của cấp ủy và tổ chức Hội các cấp. Trong năm, mỗi tổ chức Hội cơ sở trở lên xây dựng được 1-2 mô hình, điển hình thực sự tiêu biểu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng.

Phát triển trên 98% đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Hội. 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp. Trên 75% Cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, Ban liên lạc CQN ở cơ sở.

Có trên 90% tổ chức Hội; trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; trên 80% “Hội viên gư­ơng mẫu”. Không có cán bộ, hội viên vi phạm pháp luật, luật nghiêm trọng phải xử lý.

Phấn đấu giảm từ 1,0% -1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo (Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4,0% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều); giảm 40% số nhà tạm hiện có.

Phấn đấu 100% hội viên trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hoặc giới thiệu đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Tại hội nghị BCH Hội CCB tỉnh Nghệ An cũng đã tặng cờ đơn vị xuất sắc cho 6 đơn vị và bằng khen cho 11 tập thể, 2 cá nhân do Trung Ương Hội CCB Việt Nam khen thưởng vì có những thành tích, đóng góp cho công tác hoạt động năm 2022.

Cùng với đó Hội CCB tỉnh Nghệ An cũng đã trao bằng khen cho 57 tập thể và 76 cá nhân trong các cấp hội toàn tỉnh trong công tác hoạt động năm 2022.

Xuân Hòa