Đợt tập huấn này các học viên được truyền đạt, bồi dưỡng Nghị quyết 25/NQ-TƯ, trong đó trọng tâm là những chủ trương, chính sách quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về công tác tôn giáo; pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo; xây dựng Hội cơ sở vùng theo tôn giáo vững mạnh. Trong các báo cáo, nổi lên tham luận hoạt động thực tiễn của Hội CCB huyện Thanh Chương trong quá trình xây dựng điểm và kết quả bước đầu trong phối hợp hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở với giáo xứ, giáo họ ở 5 xã (Thanh Khê, Thanh Phong, Thanh Giang, Thanh Đồng, Thanh An). Nhiều học viên đã tham gia thảo luận và đóng góp nhiều kinh nghiệm hay trong công tác vận động đồng bào tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”. Cũng trong đợt tập huấn này, các học viên được tiếp thu cách phòng chống ma túy tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Từ Hoa Cảnh