Từ các mô hình đó nhân thành diện rộng. Nhờ vậy mà Hội CCB tỉnh Nghệ An đã có nhiều mô hình “ Dân vận khéo”. Điển hình Hội CCB huyện Nghi Lộc làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở vùng giáo. Hội CCB huyện Tương Dương làm công tác dân vận ở đồng bào dân tộc thiểu số. Hội CCB huyện Thanh Chương vận động toàn dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Từ các mô hình Hội CCB các huyện, thị và cơ sở vận dụng linh hoạt vào thực tiễn ở địa phương mình. Đến nay 100% Hội CCB huyện, thị, thành, 95,6 % Hội CCB cơ sở toàn tỉnh Nghệ An xây dựng được kế hoạch, thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo”. Các Hội cơ sở đã xây dựng được 976 mô hình “ Dân vận khéo” ở các Chi hội. Toàn tỉnh thành lập được 6.125 tổ dân vận của CCB. Vừa qua các tổ dân vận của CCB đã chủ động phối hợp với các đoàn thể ở địa phương giải quyết được 4.870 vụ mâu thuẩn, góp phần làm ổn định trật tự trị an ở các địa phương. Đặc biệt các tổ dân vận đã vận động Nhân dân gương mẫu chấp hành, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước, chỉ thị ở địa phương. Nắm tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của Nhân dân kịp thời phản ánh cho cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở.
Trong những năm qua các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: xung quanh sự kiện vi phạm ở Biển Đông, Công ty Formosa gây ra ô nhiễm 4 tỉnh miền Trung, các vụ gây mất trật tự trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Đô Lương, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò. Làm tốt công tác vận động gọi thanh niên nhập ngũ. CCB đóng góp rất lớn cùng với các lực lượng bảo vệ an ninh biên giới, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tham gia diễn tập bảo vệ trị an ở cơ sở được 1.568 lượt đạt kết quả cao.
Cán bộ, đảng viên là CCB tham gia đóng góp nhiều ý kiến, có chất lượng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác xây dựng bộ máy lãnh đạo các cấp. Hội có 9.937 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó có 239 đồng chí được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Có 3.472 hội viên được Nhân dân tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp.
Hội CCB thành phố Vinh biểu dương những hội viên làm tốt công tác dân vận.
Các cấp Hội tích cực tham gia và thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm Qui chế chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị. Nhờ vậy lòng tin của dân đối với cán bộ cơ sở được nâng lên, nhiều vụ việc tiêu cực được ngăn chặn.
Nét tiêu biểu của Hội CCB tỉnh Nghệ An hội viên tích cực, gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc “, “ Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “ Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”, phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”. Toàn tỉnh Hội đảm nhiệm xây dựng được 930 công trình trị giá 40.524 triệu đồng, có 84.233 gia đinh CCB hiến 3.690.532m2 đất. Có 203 689 hội viên hiến công và hiến tài sản khác trị giá 260.509 triệu đồng.
Hội phối hợp, giúp đỡ các tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện cuộc vận động “ Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “ Năm xung kích phát triển và bảo vệ Tổ quốc” , “ Hành quân về nguồn”, “ Bốn đồng hành với thanh niên lập nghiệp” đạt kết quả tốt. Trung bình mỗi năm tổ chức trên 1200 buổi giáo dục truyền thống, cho trên 240.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, góp phần bồi dưỡng 2.922 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, củng cố 6 tổ chức Đoàn cơ sở yếu, kém và 47 tổ chức Đoàn khá lên vững mạnh.
Hội CCB huyện, xã biên giới làm tốt công tác đối ngoại của Đảng, vận động Nhân dân thực hiện Luật biên giới Quốc gia, Qui chế biên giới, chống âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Các huyện, xã cùng chung đường biên giới Việt – Lào thực hiện tốt phong trào kết nghĩa giữa các xã, bản hai bên biên giới. Cán bộ Hội tham gia tuần tra biên với các lực lượng được 5.790 lượt. Hội CCB tỉnh thăm Hội CCB tỉnh bạn Lào xây dựng tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tạo điều kiện giúp đỡ địa phương 2 bên biên giới, không để lực lượng thù địch và phần tử xấu xuyên tạc, kích động, phá hoại mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào.
Trong những năm qua công tác dân vận của Hội CCB tỉnh Nghệ An đã thực hiện tích cực, toàn diện, đạt hiệu quả tốt, tham gia giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp ở cơ sở, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, xây dựng khối đoàn kết dân tộc.
Bài và ảnh: Hải Hưng