PV: Chúng tôi được biết Hội CCB tỉnh Nam Định là một trong những đơn vị điển hình của Hội CCB Việt Nam và của địa phương về mọi mặt hoạt động. Đề nghị đồng chí cho biết về những thành tích đạt được trong công tác xây dựng Hội của Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Triệu Quang Hữu: Nam Định là địa phương có diện tích tuy nhỏ nhưng dân số đông 1,8 triệu người; là quê hương có bề dày truyền thống hiếu học và anh hùng. Năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh long trọng tổ chức kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Nam Định là đô thị loại I… Qua các thời kỳ cách mạng của đất nước, tỉnh Nam Định cũng như 10 huyện và thành phố đều được Đảng, Nhà nước tuyên dương là Đơn vị Anh hùng LLVTND. Hàng vạn người con của quê hương Nam Định ở mọi miền đất nước là những người thành đạt, có tài năng, tâm huyết, có nhiều đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo nên “chất người thành Nam” đặc sắc. Phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, các thế hệ hội viên CCB trong tỉnh luôn cố gắng trong mọi hoạt động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ IV vừa qua là khoảng thời gian vươn lên mạnh mẽ của các tổ chức Hội và hội viên trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi đã thành lập thêm 25 Hội cơ sở và kết nạp 18.816 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện nay lên hơn 9,5 vạn người. 100% số xã, phường trên địa bàn đã có tổ chức Hội CCB với những hoạt động phong phú, những phong trào thi đua rộng khắp có sức thu hút và lan tỏa trên toàn địa bàn, đóng góp đáng kể vào sự phát triển mọi mặt của địa phương. 100% số Hội cơ sở và cấp chi hội đã có quỹ với tổng số 18,7 tỷ đồng; làm mới và nâng cấp 102 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Qua thực tế hoạt động, số Hội cơ sở đạt TSVM đạt 96,7%, số hộ hội viên CCB đạt gia đình văn hóa đạt 93,5%; số hội viên gương mẫu đạt 92,5%... được các cấp bộ Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết về những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của Hội CCB tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Triệu Quang Hữu: Trên cơ sở xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên vận động CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và công tác xã hội, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Hội được khẳng định trong đời sống xã hội, Hội đã trưởng thành lên rất nhiều. Trong nhiệm kỳ, có hơn 6.000 hội viên được tín nhiệm giữ các chức vụ Đảng và tham gia công tác chính quyền; 328 hội viên được kết nạp Đảng; có 4.527 hội viên tham gia 1.650 tổ hòa giải; 5.848 hội viên tham gia 1.336 tổ tự quản an toàn giao thông… Các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên giúp đỡ được 319 chi đoàn ổn định tổ chức, giới thiệu 818 đoàn viên vào Đảng; vận động 75.654 CQN tham gia 3.181 CLB CQN... Các cấp Hội đã huy động được 322 tỷ đồng cho hàng chục ngàn lượt hộ hội viên vay phát triển kinh tế, mỗi năm giải quyết việc làm cho 11-13 nghìn CCB và con em, CQN, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như Hội CCB huyện Hải Hậu với phong trào CCB tham gia xây dựng nhà văn hóa, xây dựng tủ sách thôn; Hội CCB huyện Vụ Bản tham gia công tác dồn điền đổi thửa; Hội CCB xã Thọ Nghiệp (huyện Xuân Trường) trong giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông nông thôn…

Với những cố gắng cao trong công tác, Hội CCB tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, được tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh; 152 tập thể và cá nhân là hội viên CCB được UBND tỉnh tặng bằng khen…

PV: Về phương hướng, nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh Nam Định trong nhiệm kỳ tới có gì đặc biệt, thưa đồng chí?

Đồng chí Triệu Quang Hữu: Thành tích của Hội CCB tỉnh Nam Định trong những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ IV là rất lớn, nhưng còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác xây dựng Hội và các nhiệm vụ chính trị-xã hội khác với những chỉ tiêu chính là: kết nạp 93% trở lên số đối tượng đủ điều kiện vào Hội; 95% số Hội cơ sở, 90% số chi hội trở lên đạt TSVM, 100% số cán bộ Hội hoàn thành nhiệm vụ; 95% số hội viên đạt hội viên gương mẫu; giảm hộ hội viên nghèo xuống dưới 2%, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình phát triển KTXH của địa phương, đưa Hội CCB tỉnh Nam Định trở thành một trong những đơn vị điển hình, xứng đáng với truyền thống của quê hương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Lê Doãn Chiêu