Đoàn công tác khảo sát tại Công ty TNHH xây dựng Minh Kiên

Ngày 31-10, Đoàn công tác của Hội CCB tỉnh Nam Định do đồng chí Lê Xuân Thu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh làm trưởng đoàn cùng Hội doanh nhân CCB tỉnh tiến hành khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do các thành viên trong Câu lạc bộ CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi huyện Trực Ninh.

Đoàn đến khảo sát Công ty TNHH xây dựng Minh Kiên ở thị trấn Cổ Lễ do CQN Nguyễn Mậu Trực làm Giám đốc - là Công ty hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, vận tải và vệ sinh môi trường. Khảo sát hoạt động Công ty cổ phần gỗ Đoàn Cầu ở thị trấn Cổ Lễ của CQN Nguyễn Xuân Chánh - là Công ty hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ, phục chế nhà cổ, tạo việc làm cho gần 50 lao động.

Tại xã Phương Định, đoàn đã khảo sát hoạt động của Công ty dệt Phương Bắc do CCB Vũ Như Quang làm Giám đốc. Tại xã Việt Hùng, khảo sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và bê tông đúc sẵn do CCB Trần Mạnh Đắc làm chủ. Tại xã Trực Đạo, khảo sát hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân Huy Hùng chuyên kinh kinh doanh xăng dầu và may công nghiệp do CCB Ngô Quốc Hùng làm chủ, tạo việc làm trên 40 lao động địa phương.

Đoàn khảo sát tại Công ty cổ phần gỗ Đoàn Cầu 

Qua khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do CCB, CQN làm chủ đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó có lao động là con em CCB, CQN.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động thực tế của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của các đơn vị, Đoàn khảo sát nắm bắt được thực tế hoạt động, từ đó tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tháo gỡ những khó khăn để đưa hoạt động của các đơn vị nói riêng và Câu lạc bộ CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi huyện Trực Ninh nói chung ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Câu lạc bộ CCB, CQN sản xuất kinh doanh giỏi huyện Trực Ninh được thành lập ngày 31/12/2020, đến nay có 58 thành viên. Câu lạc bộ đã tập hợp được 10 công ty, doanh nghiệp tổng hợp, 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, 13 hộ làm trang trại,  7 hộ làm nghề truyền thống, 7 hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp, tín dụng, tạo việc làm ổn định cho gần 400 lao động thường xuyên và gần 1.000 lao động thời vụ. Sau gần 3 năm thành lập,  Câu lạc bộ đem lại lợi ích thiết thực, đáp ứng nguyện vọng cho các thành viên là được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp nhau để thoát nghèo, làm giàu chính đáng; giải quyết việc làm cho người lao động; tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp phần vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn.

                           Lưu Văn Anh