Hội hoạt động đúng hướng, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới hiện nay, góp phần thực hiện nhiệm vụ, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tích cực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đến nay, Tỉnh hội có trên 4000 gia đình hội viên là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; Xây dựng quỹ “tình nghĩa đồng đội” cho vay không lẫy lãi từ 300.000đ đến 1 triệu/ người. Khai thác nguồn vốn ngân hàng trên 74 triệu đồng giúp hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; Giúp hội viên hàng trăm triệu đồng tu sửa mái nhà và hàng nghìn ngày công lao động…

Hội CCB phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt các chính sách xã hội, đặc biệt là chương trình nâng cao dân trí; Nêu cao vai trò gương mẫu của CCB trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với những thành tích xuất sắc, năm 2009 Tỉnh hội được Trung ương hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh Lai Châu, tặng 21 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội; Hội CCB tỉnh tặng giấy khen cho 26 tập thể và 40 cá nhân của các đơn vị.

An Hà