Hội CCB tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn cán bộ Hội cho gần 200 CCB là chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố... Cán bộ Hội được bồi dưỡng về nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong xử lý điểm nóng ở cơ sở; phòng chống tội phạm, TNXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác kiểm tra, giám sát, kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của tập thể, cá nhân; công tác thi đua, khen thưởng; nghiệp vụ cung cấp tin, bài, ảnh cho Bản tin, Cổng thông tin điện tử Hội CCB tỉnh...

Hội CCB huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức bồi dưỡng chính trị cho gần 100 cán bộ, hội viên là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng... 15 xã, thị trấn. Nội dung gồm các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch, vững mạnh; một số công tác nghiệp vụ Hội CCB cơ sở.

Hồng Sơn, Hà Quang