Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Chí Đạo (Lạc Sơn) thăm hỏi, động viên gia đình cựu chiến binh Bùi Văn Vỉnh (ngoài cùng bên trái), xóm Be Ngoài trong quá trình xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội".

Nhằm hỗ trợ hội viên nghèo, hộ chính sách xây dựng nhà mới, xóa nhà dột nát, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục vận động hội viên đóng góp quỹ "Nghĩa tình đồng đội" với mức 2.000/hội viên.

Cùng với nguồn quỹ hỗ trợ từ trung ương, năm 2019, Hội CCB tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 44 nhà "Nghĩa tình đồng đội” trị giá 880 triệu đồng cho các hội viên nghèo.

Năm 2020, Hội CCB tỉnh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu giảm thêm 2% hội viên nghèo và giúp đỡ hội viên làm mới 20 - 25 nhà "Nghĩa tình đồng đội”. Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh huy động ngày công lao động để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên xây dựng nhà ở, tu sửa, nâng cấp nhà đã xuống cấp cho các hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội CCB Việt Nam, trong tháng 1/2020, Hội CBB tỉnh đã hỗ trợ xây mới thêm 2 nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên cựu chiến binh tại xã Lập Chiệng (nay là xã Kim Lập - huyện Kim Bôi) với số tiền 90 triệu đồng.

T.H