Ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
.Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong năm 2019, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các cấp Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao trách nhiệm, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa rộng khắp. Cụ thể là phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, chăm lo cho các đối tượng chính sách, làm tốt công tác tình nghĩa, góp phần tích cực trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở.

Trong năm, các cấp Hội đã tạo điều kiện giúp 2.312 hộ gia đình hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền gần 57 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho 6.198 lao động; vận động xây dựng và sửa chữa 03 căn nhà, xây mới 12 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền 1 tỷ 433 triệu đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên hiến 3.425 m2 đất, góp 667 triệu đồng và 10.500 ngày công nâng cấp sửa chữa trên 75.000m đường giao thông nông thôn. Đồng thời xây dựng các mô hình "Cựu chiến binh tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế", phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thực hiện phong trào chống tội phạm, ma túy, mại dâm ở các cấp Hội; triển khai thực hiện đề án "Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới" của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Ông đề nghị, trong năm 2020 các cấp Hội tăng cường giáo dục tư tưởng cho hội viên, phát huy tốt truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức, lối sống, luôn đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, đặc biệt là việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; là tấm gương sáng về phẩm chất cho thế hệ trẻ noi theo. Thường xuyên đổi mới tư duy, cách làm, thực hiện tốt chính sách nghĩa tình đồng đội; gương mẫu đi đầu trong bảo vệ trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

PV