Chủ tịch Nguyễn Văn Được (người thứ hai từ trái sang), cùng lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh thăm mô hình trang trại CCB huyện Can Lộc.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB Hà Tĩnh vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trước thềm Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi với phóng viên Báo CCB Việt Nam về những nét nổi bật trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, một nhiệm kỳ 5 năm đã đi qua đối với Hội CCB Hà Tĩnh, theo đồng chí, công tác Hội đã để lại dấu ấn gì sâu đậm nhất?

Đồng chí Nguyễn Đức Tới: Hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, có sức lan tỏa rất lớn. Đó là tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra; là sự chung sức, đồng lòng trong các phong trào thi đua yêu nước… Nhưng dấu ấn đầu tiên và sâu đậm nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội: tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân. Hội tập trung tuyên tuyền, giáo dục cán bộ và hội viên tích cực học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Hội. Qua Đại hội Đảng các cấp có 7.168 cán bộ, hội viên được bầu vào cấp ủy (trong đó có 104 đồng chí cấp huyện, 1.174 đồng chí cấp cơ sở); 1.276 đồng chí cán bộ, hội viên trúng cử vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đây là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện luôn được các cấp Hội chú trọng. Cán bộ, hội viên thường xuyên nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác xây dựng Hội về tổ chức và đội ngũ cán bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội, của các cấp ủy Đảng. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bổ sung cán bộ để duy trì hoạt động, nhất là nửa đầu nhiệm kỳ có sự biến động do thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và cơ quan.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

PV: Chủ tịch đánh giá như thế nào về phong trào thi đua yêu nước của toàn Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tới: Các phong trào thi đua yêu nước được Hội triển khai sâu rộng gắn với cuộc vận động lớn của Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do T.Ư Hội phát động là nội dung hoạt động trọng tâm, trên cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, mỗi cán bộ, hội viên CCB phấn đấu là công dân gương mẫu, là tấm gương có sức lan tỏa, thuyết phục trong cộng đồng dân cư, để chung sức đưa các phong trào hành động cách mạng đạt kết quả cao nhất.

Phong trào “Toàn Hội chung sức xây dựng Nông thôn mới” diễn ra sôi động xuyên suốt cả nhiệm kỳ, thể hiện bằng phong trào “CCB đi đầu hiến đất, hiến công, hiến kế, hiến tài sản”, được Hội CCB tỉnh phát động mang lại hiệu quả thiết thực. CCB trong toàn tỉnh hiến hơn 585.100m2 đất vườn, đất ở (có hội viên hiến hơn 5.000m2 đất trang trại); tháo dỡ hơn 154.000m bờ rào, giải tỏa 1.329 ki-ốt, lều quán; chặt bỏ 81.768 cây ăn quả lâu năm để mở rộng đường giao thông nông thôn; huy động hàng vạn ngày công để xây dựng hơn 578.300m đường, hơn 455.800m kênh mương, trồng mới 1,1 triệu cây xanh, xây dựng 9.516 vườn mẫu… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Gần đây, thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU, ngày 20- 4-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh Hội đã phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề “CCB gương mẫu tuyên truyền vận động xây dựng Nông thôn mới và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh, trọng tâm là đường bộ cao tốc Bắc - Nam” được các cấp Hội và cán bộ, hội viên hưởng ứng rất tích cực.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” xuất hiện hàng nghìn mô hình sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp CCB vươn lên thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo trong CCB giảm từ 3,42% (năm 2017) đến nay còn 1,2%; tỷ lệ hộ khá và giàu tăng từ 55,8% (năm 2027) đến nay đạt 62,54%. Năm 2018, Hội Doanh nhân CCB của tỉnh, Hội Doanh nhân CCB 9 huyện và 1 liên chi hội cấp xã đã được thành lập, bước đầu đi vào hoạt động đúng hướng, có hiệu quả; đóng góp tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Những năm gần đây, hệ lụy ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề nhức nhối trong cộng đồng dân cư; nhiều CCB mạnh dạn tiếp nhận và thành lập mới hợp tác xã (HTX) môi trường; đầu tư mua sắm phương tiện thu gom, chuyên chở, tập kết, máy công trình chôn lấp rác thải, như các HTX môi trường: Tây Sơn, Cẩm Trung, Cẩm Nhượng, Thiên Cầm, Hồng Lộc, Hộ Độ... hoạt động có hiệu quả, thu hút hàng trăm lao động là con em CCB.

Về nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, toàn Hội chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng, Chính phủ; của cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia các “Tổ Covid cộng đồng” tuần tra canh gác, bảo vệ, bảo đảm an toàn địa bàn và các khu vực cách ly. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên đóng góp bằng tiền mặt và vật chất trên 2,5 tỷ đồng để ủng hộ “Quỹ vắc-xin”, ủng hộ T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19.

PV: Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính nổi bật là gì, thưa đồng chí Chủ tịch?

Chủ tịch Nguyễn Đức Tới: Hiện tại, toàn Hội đang trong những ngày thi đua sôi nổi, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”. Văn kiện Đại hội xác định 11 chỉ tiêu và tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Xây dựng lực lượng CCB nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở; kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh toàn diện, trọng tâm là cơ sở và chi hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có nhiệt huyết, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh; đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí và chúc Hội CCB tỉnh nhà sớm đạt được các chỉ tiêu trên.

Lê Anh Thi thực hiện