Thiếu tướng Trần Hữu Tài Chủ tịch Hôi CCB tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Từ ngày 22 đến 23-8, Hội CCB tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cán bộ chủ chốt hội CCB các cấp năm 2023 cho 203 cán bộ Hội CCB cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Học viện chính trị khu vực II, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên môi trường, Công an tỉnh, Hội CCB tỉnh báo cáo các chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; một số nét khái quát thành tựu sau 25 năm tái lập của tỉnh Bình Dương; bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, vai trò của hội CCB với vấn đề xây dựng nông thôn mới ở tỉnh nhà; một số vấn đề về môi trường và bảo vệ an ninh Tổ quốc, vai trò của CCB đối với 2 vấn đề nói trên; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; một số chế độ chính sách đối với CCB và hội viên CCB Việt Nam…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho đội ngũ cán bộ, hội viên hội CCB cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị, những kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian tới.        

Thảo Vũ - Hồng Thái