Thiếu tướng Trần Hữu Tài - chủ tịch Hội CCB tỉnh  chủ trì hội nghị

Năm 2023, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ của TW Hội và nghị quyết, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội năm 2023. Tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định, tuyệt đại đa số có quan điểm lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, giữ vững và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống của Hội "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tích cực trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên CCB, Cựu quân nhân và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, nhất là Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên địa bàn tỉnh. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh", gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài - chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị

Các cấp Hội từ cơ sở đến tỉnh đã tập trung tổ chức Tọa đàm xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng giai đoạn 2017 - 2022 và Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của TW Hội, đạt hiệu quả thiết thực.  

Với quyết tâm cao và phương pháp phù hợp, công tác phát triển hội viên mới đạt và vượt ở 2 tiêu chí (số lượng hội viên được kết nạp cao nhất từ trước tới nay 739 đồng chí; 100% tổ chức Hội cơ sở đều kết nạp được hội viên).  

Đại biểu dự hội nghị

Nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm trong năm, các cấp Hội sôi nổi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, tham dự Hội thi báo ảnh, báo tường, Hội thi Tiếng hát Cựu chiến binh, thi đấu cờ tướng; đồng diễn thể dục; giao hữu bóng chuyền hơi...có 1.237 cuộc, với 15.123 lượt cán bộ, hội viên tham gia sôi nổi ở cơ sở.

Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các hoạt động về nguồn, khơi dậy ý chí, tinh thần tự lực tự cường tổ chức lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” bình quân 2.566 ngàn đồng/hội viên, giải quyết cho gần 2,2 ngàn hội viên vay không lấy lãi, cùng vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 0,21% (tiêu chí chuẩn nghèo của tỉnh Bình Dương).

Phát huy thành tích trên. Năm 2024, các cấp Hội tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Chủ trương “1 tập trung, 3 đột phá”; tích cực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với các phong trào thi đua "CCB gương mẫu" trong các cấp Hội.

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, lịch sử của dân tộc, trọng tâm (năm chẵn). Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm Giải phóng Thủ đô; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tổ chức Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII và Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội, nhằm phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", tạo động lực, khí thế góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Nắm chắc tình hình hội viên và nhân dân, nhất là nắm dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực tỉnh Hội với hội viên ở các cơ sở hội.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030", gắn với tham gia tích cực các Chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; nhân rộng mô hình Cựu chiến binh giúp nhau vươn lên thoát nghèo; phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, dịp tết, lễ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương, phong trào thi đua "Dân vận khéo" và Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

   Vũ Xuân Thảo - Trưởng Ban Tuyên giáo-Văn phòng