Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh và Chỉ thị số 71/CT của UBND tỉnh về xây dựng tỉnh điểm về an toàn giao thông (ATGT), Hội CCB tỉnh có nhiều mô hình hoạt động có kết quả tốt. Ngay sau khi có Nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh phát động phong trào thi đua: “CCB Bắc Ninh tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023-2028. Các cấp Hội tổ chức cho 100% hội viên đăng ký “Không vi phạm ATGT và thực hiện văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc”. Cùng với Ban ATGT tỉnh tuyên truyền, phát tờ rơi về ATGT tới 57.271 hộ gia đình, vận động được hơn 2.000 hội viên tham gia cuộc thi “Chung tay vì ATGT”.

Các cấp Hội còn vận động hội viên và nhân dân sửa chữa, nâng cấp gần 17km đường nông thôn, nội đồng; phát quang cây che khuất 7km đường. Tổ chức, tuyên truyền, vận động 100% gia đình hội viên chấp hành nghiêm công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai số 4 đoạn qua tỉnh Bắc Ninh; tháo dỡ 362 lều quán, hơn 3.000 bạt che, biển quảng cáo, mái vẩy, băng rôn…; tham gia hàng nghìn ngày công giữ gìn trật tự ATGT tại các ngã 3, ngã tư đường giao thông.

Xây dựng và duy trì nhiều mô hình như: “Đọan đường an toàn, văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” của 138 chi hội ở T.X Thuận Thành, huyện Gia Bình; “CCB thắp sáng đường quê” của 91 chi hội ở T.X Quế Võ, T.X Thuận Thành; “Cổng trường ATGT”của 32 chi hội ở huyện Lương Tài, TX Quế Võ, T.X Thuận Thành và T.P Bắc Ninh. “Đoạn đường tự quản” của 523 chi hội ở T.P Bắc Ninh, Từ Sơn, T.X Quế Võ, các huyện Lương Tài, Gia Bình. Đặc biệt là mô hình “CCB giữ gìn ANTT, bảo đảm ATGT, trật tự đô thị” của 108 chi hội CCB T.P Bắc Ninh hoạt động rất hiệu quả. Với những mô hình tự quản, thời gian qua, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh đã góp phần giảm được số vụ tai nạn vừa giảm được số người vi phạm tai nạn giao thông trên địa bàn; góp phần xây dựng điểm ATGT của tỉnh được nhân rộng ra toàn quốc. Thời gian tới Hội CCB tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình CCB tự quản bảo đảm ATGT và tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa.

Trần Vọng