Các học viên tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Kết luận số 66/KL-TƯ, ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/NQ-T.Ư của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội CCB Việt Nam; công tác cán bộ, công tác kiểm tra và một số chuyên đề khác.

An Hà

  • Hội CCB tỉnh Lào Cai vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2010 cho 59 cán bộ cơ sở. Lớp học bồi dưỡng nội dung cơ bản về tác hại và những ẩn họa của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, cách phòng chống cho mỗi người, gia đình và xã hội, một số biện pháp giúp người nghiện cai nghiện tại gia đình cùng phương pháp đấu tranh với những loại tội phạm hiện nay...

Được biết, từ năm 2008 đến nay, Tỉnh hội Lào Cai đã mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 291 cán bộ là chi hội trưởng trở lên về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm. Sau đó các cơ sở đã vận động các gia đình hội viên và nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt phong trào “5 không” của Hội đạt kết quả cao. Điển hình là Huyện hội Bát Xát có 27 cơ sở, 120 chi hội và 1.365 hội viên, thì 100% tổ chức Hội và hội viên cam kết thi đua phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.

Bùi Xuân Độ