Hội CCB thị xã Ninh Hòa hiện có 3.490 hội viên, được củng cố và ổn định ở 37 Hội cơ sở (trong đó có 27 Hội xã, phường và 10 Hội cơ quan hành chính sự nghiệp, Nhà nước). Trong 5 năm qua, mỗi hội viên luôn thể hiện sự gương mẫu trên mọi phong trào thi đua yêu nước, tạo được uy tín cao trong đảng, chính quyền và sự tin yêu của nhân dân, qua đó, đã có 1.212 hội viên được bầu vào tham gia công tác trên các lĩnh vực ở thị xã và cơ sở. Trong đó có 347 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp (có 11 đồng chí là Thị ủy viên); 450 hội viên tham gia công tác chính quyền (194 hội viên là đại biểu HĐND hai cấp, 415 hội viên tham gia công tác Mặt trận, các đoàn thể thị xã và cơ sở)...
Trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã tự nguyện hiến trên 6000 mét vuông đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng hàng chục héc –ta rừng ngập mặn…đồng thời tích cực giúp nhau sản xuất giỏi. Trong 5 năm qua toàn Thị hội có 40 doanh nghiệp, trang trại, Hợp tác xã và Tổ hợp tác do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho trên 1 nghìn lao động. Đã sửa chữa, xây mới 49 nhà tạm dột nát, hư hỏng xuống cấp cho hội viên với tổng số tiền 960 triệu đồng, qua đó làm giảm 234 hộ nghèo (hiện toàn Thị hội chỉ còn 4 hộ nghèo); số hộ CCB có kinh tế khá, giầu là 2.120 hộ (đạt tỷ lệ 60,9%), hiện nay có 906 hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp (trong đó, cấp Trung ương 18 HV, cấp tỉnh 68 HV, cấp huyện 191HV và cấp xã, phường có 309HV). Ngoài ra các hội viên còn tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn ma túy…gắn phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Với những thành tích vượt bậc trong 5 năm qua, bằng sự gương mẫu của từng hội viên, nhiều tập thể, cá nhân trong Thị hội đã Thủ tướng tặng 1 Bằng khen, Trung ương Hội CCBVN tặng 2 cờ thi đua xuất sắc, 3 bằng khen; 32 Bằng khen và giấy khen các cấp khác khen thưởng. Tại hội nghị, các hội viên thể hiện sự đồng lòng cao, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới…đẩy mạnh phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng hội, góp phần thực thắng lợi Nghị quyết của Thị ủy, xây dựng quê hương Ninh Hòa ngày càng giầu đẹp và văn minh.

Công Thi