Ngày 25/10, tại TP. Hồ Chí Minh Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền về công tác an toàn môi trường và an ninh biển đảo.

Tham dự Hội nghị có TS. Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ; đ/c Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí; cùng đại diện Lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại khu vực phía Nam và gần 100 đại biểu, đại diện cho lực lượng thanh niên xung kích, các Hội CCB các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong cả nước.

TS. Trần Công Trục, trả lời cácđại biểu về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem các đoạn phim ngắn và nghe các tham luận về công tác an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong vận hành và khai thác các công trình dầu khí; các phong trào làm sạch biển, giảm thiểu rác thải rắn, rác thải nhựa đã được tập thể người lao động trong toàn Tập đoàn hưởng ứng mạnh mẽ. Công tác an toàn luôn được Tập đoàn xuyên suốt trong xây dựng chính sách từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của người lao động. Công tác an toàn của Tập đoàn được quốc tế và các nhà thầu đánh giá cao.

Đặc biệt tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe và trao đổi trực tiếp với TS. Trần Công Trục, Nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ “Ông Biển Đông”  về công tác an ninh biển đảo; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) quy định về vùng đặc quyền kinh tế; các quyền và lợi ích hợp pháp của nước ta trong Biển Đông; quyền, quyền chủ quyền, và quyền tài phán của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982…; chủ trương nhất quán của Việt Nam trong bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên Biển Đông đó là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đ/c Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí tặng hoa TS. Trần Công Trục

Kết luận Hội nghị, đ/c Phạm Quang Dũng Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đề nghị các cán bộ, hội viên CCB trong toàn tập đoàn qua hội nghị này có hành động đúng, chuẩn mực tạo ra sự lan tỏa trong gia đình, bạn bè, cộng đồng trong các vấn đề về an ninh biển đảo; gương mẫu chấp hành các quy định, quy chế, quy phạm về công tác bảo đảm an toàn trong vận hành các công trình dầu khí trên biển cũng như trong đất liền; tăng cường phối hợp với các Bộ ngành liên quan như  Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển, Bộ Ngoại giao đi đầu trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên Biển Đông.

Trịnh Quốc Khánh