Hội CCB phường Vũ Ninh, T.P Bắc Ninh thăm và tặng quà cho các hộ nghèo xã Yên Sơn, Hà Quảng, Cao Bằng .

Đề cao đoàn kết, phát huy dân chủ

Trao đổi với chúng tôi về công tác xây dựng Hội CCB T.P Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vững mạnh toàn diện, đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Nhờ đoàn kết, phát huy dân chủ nên đến nay tình hình chính trị, tư tưởng của toàn Hội rất ổn định. Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả các tổ chức Hội đều vững mạnh, không có tổ chức Hội yếu kém. Hội CCB thật sự là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, thành viên tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của tổ chức Đảng các cấp và chính quyền, nhân dân thành phố.

Thấm nhuần quan điểm : Đoàn kết phải có đấu tranh, nhưng đấu tranh là để đi đến thống nhất hành động. Đó là phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong sinh hoạt, học tập và làm việc của các cấp Hội, từ thành phố đến Hội cơ sở và từng chi, phân Hội. Mọi công việc đều được dân chủ bàn bạc thấu đáo, tìm cách giải quyết tốt nhất và thống nhất cùng hành động. Kiên quyết chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, áp đặt hoặc lấy uy quyền cấp trên để quyết định. Nhờ vậy mà mọi công việc từ nhỏ đến lớn, từng nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị đều được thống nhất trước, khi triển khai đạt kết quả cao.

Ví dụ như việc giải quyết đền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng đường Vành đai 4, cán bộ Hội CCB T.P Bắc Ninh đã chủ động trao đổi với cấp dưới; gặp gỡ trực tiếp những đồng chí CCB có đất bị thu hồi để giải thích, động viên, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phối hợp cùng địa phương, gia đình nhằm phát huy tính gương mẫu của CCB… nên nhiều đồng chí đã xung phong nhận đền bù ngay, kịp thời và lôi kéo được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng.

Để xây dựng Hội vững mạnh trong sạch, Hội CCB thành phố còn luôn gắn công tác tổ chức, cán bộ và chính sách; chăm lo bồi dưỡng về tư tưởng, chính trị, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; quan tâm củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, chi hội, phân hội. Thường xuyên đề cao yêu cầu đội ngũ cán bộ phải là những tấm gương để hội viên noi theo, đồng thời còn là tấm gương để lôi cuốn, vận động quần chúng nhân dân. Thông qua tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc đợt học tập, sinh hoạt chuyên đề: “CCB học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mọi tổ chức, cá nhân hội viên đều thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên được thể hiện ngày càng rõ nét.

Hội CCB T.P Bắc Ninh đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi Hội 3 tháng một lần và thường xuyên cử cán bộ tham gia sinh hoạt với các chi Hội.Nhờ đó, cán bộ Hội cấp trênthuận lợi hơn trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của anh chị em hội viên; giúp giải quyết kịp thời những vướng mắc về chính sách, chế độ, về những quy định trong việc hoạt động tình nghĩa, về việc tổ chức tang lễ cho những hội viên qua đời...

Những năm qua, Hội CCB thành phố rất quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong năm qua,đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên đã duy trì chương trình giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên ở 9 Hội cơ sở với 1.560 hội viên tham dự. Tổ chức được 22 buổi tuyên truyền về giáo dục truyền thống QĐND Việt Nam, truyền thống “Hiếu học và Khoa bảng” của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc và những ngày lễ lớn của dân tộc cho trên 18.000 học sinh các cấp. Thông qua đó đã góp phần làm tăng sự thống nhất, tin tưởng của hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng và các cháu học sinh tự hào hơn với truyền thống: “Hiếu học và Khoa bảng” của quê hương.

Thường trực Hội CCB thành phố còn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn về công tác hội cho 215 đồng chí từ Chi hội trưởng trở lên, qua đó giúp cho 100% cán bộ Hội nắm chắc nguyên tắc, nền nếp và cách thức tổ chức sinh hoạt Hội; những vấn đề về tổ chức, chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi tổ chức Hội và hội viên. Qua tập huấn, cán bộ Hội còn thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội cơ sở và chi Hội trên địa bàn thành phố nhằm thấy rõ những mặt tốt, đồng thời chỉ ra những hạn chế để kịp thời khắc phục. Đặc biệt chỉ rõ việc đánh giá mỗi tổ chức,cá nhân phải bằng hiệu quả thực tế và phải kịp thời động viên, khen thưởng xứng đáng với những kết quả, thành tích đạt được.

Đề cao  đoàn kết, phát huy dân chủ trên cơ sở có bản lính chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân là những yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng và xuyên suốt trong quá trình xây dựng Hội CCB T.P Bắc Ninh vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trần Vọng