Đồng chí Nguyễn Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chuyên viên cơ quan Tỉnh Hội qua các thời kỳ đã về dự.

Từ khi thành lập Hội CCB tỉnh luôn chăm lo xây dựng Hội TSVM cả về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; hiện toàn tỉnh có 50.169 hội viên, sinh hoạt tại 1.405 chi hội của 271 cơ sở trên địa bàn. Hội quản lý 43 Ban liên lạc truyền thống và 895 câu lạc bộ CQN với 18.953 người tham gia. Bình xét hằng năm có 98,8% tổ chức cơ sở hội đạt TSVM, 97,9% hội viên CCB gương mẫu và 97,3% gia đình CCB văn hóa.

Ngoài việc quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội CCB còn tích cực tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hội CCB tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có 2 Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì.

Nhật Lệ