Sau báo cáo chung của Chủ tịch Hội CCB quận Ba Đình Nguyễn Vĩnh An, là báo cáo điển hình của các tập thể và cá nhân xuất sắc: phường Cống Vị, phường Phúc Xá, phường Quan Thánh và các đồng chí Vương Nam Truc, Trương Nam Thành… Tất cả đều nêu lên tinh thần nỗ lực và sự cống hiến chung của cán bộ, Hội viên CCB quận Ba Đình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong địa bàn quận cũng như trong thành phố.
Tin, ảnh: Tuấn Anh