Ban chấp hành Hội CCB phường Trần Hưng Đạo khóa VIII nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội.

Ngày 26-4, Đại hội đại biểu Hội CCB phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội) nhiệm kỳ 2022 - 2027. Lãnh đạo Hội CCB quận; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, MTTQ và các ngành, đoàn thể của phường; và các đại biểu đại diện cho 167 hội viên trong phường về dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, hội viên CCB phường Trần Hưng Đạo đoàn kết, phấn đấu, khắc phục mọi  khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của phường. Mỗi hội viên luôn phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đại hội nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB phường Trần Hưng Đạo khóa VII trình Đại hội đại biểu CCB phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đánh giá, Hội CCB phường đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Hội đã chủ động tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là trong góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Trong công tác bầu cử đại hội Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội chủ động phối hợp với MTTQ và các ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, cán bộ, hội viên CCB thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đồng chí Phạm Ngọc Long – Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Năm 5 qua, 98,5% gia đình hội viên được bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", 100% các chi hội đạt "Trong sạch, vững mạnh". Tiêu biểu có Chi hội 6 đạt Trong sạch, vững mạnh cấp quận.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao với báo cáo chính trị, trong đó xác định các biện pháp trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể là Hội CCB phường Trần Hưng Đạo xác định tăng cường tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động phong trào; tuyên truyền cho nhân dân địa phương chấp hành chủ trương, pháp luật Nhà nước. Một trong những biện pháp chủ đạo mà Hội CCB phường hướng tới là củng cố niềm tin chính trị vững chắc, phát huy gương mẫu, đi đầu của các CCB trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin và ảnh: Mai Phương