Hội CCB phường Ngô Quyền có 13 chi hội, với 340 hội viên. Trong những năm qua, Hội luôn xác định phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Từ đó, Hội chỉ đạo các chi hội tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên quyết đấu tranh; chống lại âm mưu, luận điệu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Các cấp Hội tham mưu với cấp uỷ, chính quyền có biện pháp hiệu quả bảo đảm ANTT ở cơ sở, địa bàn dân cư. Hội động viên hàng chục hội viên tham gia 13 tổ tự quản, hơn 100 hội viên vào các tổ hòa giải nhân dân.
Các chi hội tổ chức cho gia đình hội viên (nhiều chi hội có 100% gia đình) ký cam kết thi đua không có người thân vi phạm pháp luật và mắc TNXH. Hội phối hợp với công an phường tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cho các cán bộ khối đoàn thể về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, TNXH; thông báo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống các TNXH trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân cùng thực hiện.
Hội viên và nhân dân cung cấp hàng trăm tin tức có giá trị liên quan đến tội phạm, trật tự xã hội tụ điểm cờ bạc, ma tuý, tệ nạn...; phối hợp với các lực lượng bắt giữ 86 đối tượng phạm pháp, xóa 2 tụ điểm liên quan đến mua bán, sử dụng, vận chuyển các chất ma tuý. Đồng thời, các chi hội vận động 16 đối tượng đi cai nghiện tập trung, đưa vào trường giáo dưỡng 6 đối tượng. 5 năm qua, các tổ hòa giải đã hoà giải thành công hàng chục vụ mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, bất hòa trong gia đình và nội bộ nhân dân; vận động hội viên, nhân dân không lấn chiếm đất đai, lòng - lề đường giao thông, tự tháo dỡ hơn 100 mái che, mái vẩy, mái tạm và ký cam kết không buôn bán trên mặt đường...
Tích cực tham gia phòng chống tội phạm, TNXH trên địa bàn đạt kết quả tốt, nhận thức và trách nhiệm của hội viên được nâng lên, uy tín của Hội CCB được nhân dân tôn trọng, yêu quý.
Lê Thị Lan