Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông là huyện miền núi biên giới, giáp với tỉnh Môn Đôn Ki Ri – Vương quốc Cam-pu-chia, người có đạo chiếm 55% dân số, với 7 giáo xứ, 25 họ đạo, 9 linh mục quản xứ và 250 chức việc; với đồng bào dân tộc tại chỗ chủ yếu theo đạo Tin lành, đang sinh hoạt ở 3 chi hội, có 3 mục sư và 12 chức sắc giúp việc. Hội CCB ở đây có 1.187 hội viên, trong đó có 469 hội viên là người có đạo, là một trong những đoàn thể có nhiều đóng góp vào phong trào cách mạng ở địa phương.

Từ tháng 6-2005, BCH Hội CCB huyện đã ra nghị quyết chuyên đề “Xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh vùng công giáo giai đoạn 2006-2011”, tập trung vào tuyên truyền mục đích, tính chất, nhiệm vụ của Hội và những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc xây dựng phát triển các CCB có đạo vào Hội. Kết quả, tính đến năm 2010, số hội viên vào Hội và vào CLB CQN từ 60% năm 2006, lên 96%, đảng viên từ 150 lên 367 đảng viên, 980 hội viên tham gia công tác từ thôn, bản, xã đến huyện, trong đó có 120 đảng viên là cán bộ chủ chốt của xã. Hội luôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp, trạm Khuyến nông, Hội Nông dân, Hội làm vườn, Trung tâm giáo dục chính trị tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giúp nhau cải tạo vườn đồi, các ao, hồ phát triển các mô hình VAC, nhờ vậy hộ nghèo của CCB có đạo giảm nhanh từ 30% (2000), xuống dưới 6% (2010), hộ giàu, khá tăng từ 15% lên 40%. Hoạt động tình nghĩa ở đây cũng được đẩy mạnh. 5 năm qua, Hội đã ủng hộ 150 triệu đồng làm 4 căn nhà và sửa hàng chục nhà cho hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, khi có con em lên đường nhập ngũ, thi đỗ đại học. Đặc biệt, Hội đã tổ chức tốt lễ tang khi hội viên có đạo qua đời, có tác dụng tốt trong Hội và trong dư luận nhân dân.

TRỊNH ĐỨC SƠN