Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nhiệm kỳ vừa qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban chấp hành Hội CCB khối doanh nghiệp Hà tĩnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; phát huy bản chất truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ ", gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Hội xác định xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Hội đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền và tham gia Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu QH và HĐND nhiệm kỳ mới với 100% quân số tham gia, đồng thời động viên hội viên CCB sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được tín nhiệm bầu vào cấp uỷ, chính quyền. Toàn Hội hiện có 232/370 hội viên là Đảng viên ( chiếm hơn 62% tổng số hội viên ), có 15/16 tổ chức Hội có hội viên tham gia cấp uỷ, đặc biệt trong Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp có 8/186 đại biểu là hội viên CCB và có 3/25 đại biểu CCB được vào BCH Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2014 do tỉnh uỷ phát động, cấp cơ sở Hội CCB tham gia và đạt 03 giải Nhất, 01 giải Nhì và 05 giải KK. Năm 2016 nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam có 03 hội viên được Thường vụ Đảng uỷ Khối vinh danh " Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2014 - 2016.

Văn nghệ chào mừng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Hội luôn quan tâm tham gia và xây dựng các phong trào thi đua " CCB gương mẫu ", " văn hoá văn minh doanh nghiệp ", Phong trào " toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư " vv... Đăc biệt, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( theo chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị ), nhờ đó cán bộ hội viên đã chuyển từ học tập sang làm theo Bác, suốt đời phấn đấu cần, kiêm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc, tận tuỵ trung thành của nhân dân, có lối sống lành mạnh, giản dị, nêu cao tình thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm

Đảng uỷ Khối tặng hoa chúc mừng đại hội

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo luôn được các cấp Hôi quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hàng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày thương binh liệt sỹ 27/7, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày QĐND Việt Nam, các cấp Hội đều tổ chức cho cán bộ hội viên đi dâng hương tại các NTLS, các khu di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ và tổ chức cho anh em đồng đội trở về thăm lại chiến trường xưa. Phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên nói chuyện truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ làm tốt công tác “ uống nước nhớ nguồn “ tham gia tặng quà cho các gia đình chính sách cho hội viên, con em gia đình TBLS công tác tại doanh nghiệp với số tiền hàng trăm triệu đồng. Điển hình như: Hộị CCB Ngân hàng NN&PTNT, Công ty Xăng dầu, Công ty Cấp nước, công ty Điện lực, Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê, Công ty cổ phần 474, Công ty Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh.
Hội tích cực tham gia thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ( NTM ), chủ động tuyên truyền, vận động các cấp Hội chung tay xây dựng NTM, nhận đỡ đầu một số xã phấn đấu về đích NTM; phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 8 gia đình CCB, gia đình nghèo với số tiền 225 triệu đồng.

Đại biểu dự đại hội

Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tham gia các phong trào, Hội xác định xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng là cốt lõi và quan trọng hàng đầu. Hội thường xuyên nắm vững tình hình chính trị tư tưởng, quan tâm giáo dục kịp thời, định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên trước những diễn biến phức tạp, những vấn đề bức xúc của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; tạo sự nhất trí, đồng thuận trong CCB, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh chống “ diễn biến hoà bình “ và các hành động chống phá của các thế lực thù địch. Hội đã triển khai cho cán bộ hội viên tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, các chỉ thị 03,05 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận dộng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, duy trì nề nếp cung cấp thông tin CCB, báo CCB để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tổ chức thành lập mới 01 tổ chức Hội cơ sở, nâng tổng số tổ chức Hội lên 16 với tổng số trên 60 hội viên. 100% các đồng chí cán bộ hội đều là cán bộ chủ trì của các đơn vị, trong số 51 uỷ viên BCH hội CCB cơ sở có 40 đồng chí ( bằng 78,5% ) giữ cương vị là cấp uỷ viên và là cán bô trưởng, phó phòng trong các đơn vị. Đội ngũ cán bộ hội được cơ cấu có sự kế thừa, đảm bảo về số lượng, chât lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Văn Kỳ, Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp đều nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới Hội cần phải đổi mới phương thức hoạt động sao cho có hiệu quả cao hơn nữa, muốn vậy cần phải bám sát Nghị quyết của BCH Đảng uỷ khối nhiệm kỳ 2016 -2010, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB tỉnh, tuyên truyền giáo dục cán bộ hội viên luôn kiên định tư tưởng, giữ vững quan điểm lập trường, gương mẫu đi đâu bảo vệ Đảng, chính quyền. Là đơn vị hoạt động trải rộng trên địa bàn toàn tỉnh, yêu cầu cán bộ hội viên cần gương mẫu tự giác chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn hoạt động của hội vào nhiệm vụ chính của khối doanh nghiệp, phấn đấu xây dựng Hội TSVM trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới với 14 đồng chí do đồng chí Lê Ngọc Thanh làm Chủ tịch Hội, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi