Các cấp Hội phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về xây dựng NTM cho hầu hết cán bộ, hội viên. Cùng với đó là động viên hội viên tham gia các tổ tự quản, tổ giám sát cộng đồng, thực hiện các công trình, phần việc được giao. Hội viên tự nguyện hiến trên 58.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, và trên 5,6 tỷ đồng để xây dựng NTM. Các cấp Hội tín chấp với Ngân hàng CSXH số tiền 23 tỷ đồng, cùng với Quỹ hội trên 4,6 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp tổ chức hàng chục buổi khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hàng nghìn lượt hội viên. Có vốn, có kiến thức làm kinh tế, cán bộ, hội viên với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, đoàn kết, khắc phục khó khăn tích cực sản xuất kinh doanh xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nay Hội có 8 doanh nghiệp, 4 HTX, 203 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 700 lao động. Số hội viên giàu tăng lên trên 2.100 hộ (chiếm 28%); số hội viên có mức sống trung bình và khá đạt 67%.
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động luôn được cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng như: Ủng hộ các loại quỹ do Nhà nước, MTTQ và Hội cấp trên phát động trên 785 triệu đồng; thăm hỏi, động viên và tặng quà hội viên ốm đau, với số tiền trên 105 triệu đồng; phối hợp tổ chức đón nhận 48 hài cốt liệt sĩ về NTLS các địa phương...
Hằng năm qua bình xét, huyện Hội có 100% số cơ sở đạt TSVM (trong đó có 65% trở lên đạt TSVM xuất sắc); 98% hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu và trên 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. 5 năm gần đây, Hội có có 517 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp Hội.
Xương Giang