Thường trực Hội CCB huyện thăm mô hình vườn mẫu của CCB Nguyễn Văn Hộ (xã Thạch Ngọc).

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-5-2022 và là đại hội điểm cho toàn tỉnh rút kinh nghiệm chỉ đạo. Với chủ để: “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, bền vững”, Đại hội thực hiện 4 nội dung: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027; tham gia thảo luận vào báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo thực hiện Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội, cán bộ, hội viên trong toàn huyện luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời của CCB gắn bó với Đảng, với Nhà nước và nhân dân. Hội hiện có 9.094 hội viên, trong đó có hơn 2.000 là đảng viên. Hội thường xuyên chăm lo công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên định vững vàng trong mọi tình huống; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của CCB, CQN và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại điạ phương. Hội phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ… Hội viên CCB các cấp thể hiện quyết tâm cao, nêu gương, trách nhiệm, hành động quyết liệt, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và có nhiều đóng góp trong xây dựng Nông thôn mới.

Những con số ấn tượng nhiệm kỳ vừa qua: Toàn Hội có 1.979 hội viên tham gia cấp ủy các cấp (trong đó có 11 đồng chí Chủ tịch Hội cơ sở là Đảng ủy viên, 160 là đại biểu HĐND các cấp, cấp huyện 4 đồng chí, cấp xã 156 đồng chí). Có 14 mô hình kinh tế thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng, 5 mô hình từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, 12 mô hình kinh tế thu  nhập trên 1 tỷ. Tổng số quỹ Hội hiện có 4.893 triệu đồng, bình quân đạt 536 = 107,2% (vượt 0,72% so với nghị quyết Đai hội VI đề ra 500.000 đồng/hội viên). Xây dựng mới 68 nhà, sữa chữa, nâng cấp 45 nhà.. Các quỹ Vì người nghèo 430 triệu đồng, khuyến học 348 triệu đồng, nghĩa tình đồng đội 435 triệu đồng; 841 hô gia đình hội viên hiến 43.662m2 đất ở, 471 hộ hiến 17.354m tường rào, 226 hộ hiến 2.238 cây có giá tri kinh tế, xây dựng 265 vườn mẫu, cải tạo chỉnh trang 2.721 vườn tạp, xây dựng 89,5km giao thông nông thôn, xây dựng mới và sữa chữa 208km kênh mương, thủy lợi nội đồng, di dời 36 ki-ốt lều quán…

Đại hội xác định rõ mục tiêu tổng quát công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027, là: Phát huy truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới”. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng tổ chức Hội TSVM về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Toàn Hội chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB,quyết tâm chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng chí Hồ Văn Hòa - Chủ tịch Hội CCB huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết: Được chọn là đại hội điểm của tỉnh, chúng tôi rất vinh dự nhưng cũng không kém phần lo lắng, làm sao để chuẩn bị tốt các bước trong đó quan trọng nhất là hoàn chỉnh báo cáo chính trị, rút ra được những bài học kinh nghiệm; lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết. Có thể khẳng định: 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp và Hội cấp trên, sự điều hành, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; Hội CCB Thạch Hà đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội CCB lần thứ VI đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội mà trọng tâm là xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, những thành tích, kết quả đóng góp của Hội được cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Hội tiếp tục giữ vững truyền thống, được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 2 Bằng khen, UBND tỉnh tặng 1 Bằng khen, 1 Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, UBND huyện tặng 2 Giấy khen.

Trong những ngày vừa qua, các cấp Hội trong huyện đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi hướng về đại hội, chúng tôi tin tưởng vào sự quan tâm chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, của lãnh đạo huyện Thạch Hà, nhất định đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mang lại niềm tin, khí thế và quyết tâm mới cho cán bộ, hội viên nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi