Tân Phú là huyên vùng sâu, vùng xa, kinh tế thuần nông, đời sống của nhân dân trong đó có CCB còn nhiều khó khăn. Hội CCB huyện có 26 tổ chức cơ sở, với hơn 2.847 hội viên, sinh hoạt ở 149 chi hội. Đây là huyện có số hội viên đông thứ hai của tỉnh, sau TP Biên Hòa.
Những năm qua, Huyện hội tập trung tạo nguồn kinh phí cho các cấp Hội hoạt động, giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao đời sống, nhất là CCB một số xã đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa? Hội phát động phong trào tiết kiệm trong hội viên được 1,3 tỷ đồng. Hội viên còn tự nguyện bổ sung 21% cho các nguồn quỹ hoạt động của Hội ở cơ sở. Hiện nay quỹ Hội bình quân mỗi hội viên đạt 1,25 triệu đồng (cao hơn bình quân của tỉnh). Các cấp Hội đã giúp hội viên nghèo vay và sử dụng vốn có hiệu quả từ Ngân hàng CSXH. Nhờ biết quản lý và sử dụng SXKD đúng mục đích, có hiệu quả nên số dư nợ hiện chỉ còn 0,8%, giảm tỷ lệ hội viên nghèo từ 3,6% xuống còn 2,5%.
Trong 9 tháng đầu năm, Huyện hội đã vận động tập hợp được 98,5% CCB vào Hội, xây dưng lực lượng hội viên nòng cốt đạt 59%. Các cấp Hội phối hợp xây dựng 1 căn nhà đồng đội và sửa chữa 3 căn nhà khác căn, trị giá 47 triệu đồng; trong đó hội viên ủng hộ 25 triệu đồng, 56 ngày công. Đặc biệt Hội xây dựng kế hoạch chọn 6 trong 19 tiêu chí để tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên hiến 4.300m2 đất, hàng nghìn ngày công và 237 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn.
Lê Liên