Các cấp Hội trích quỹ thăm hỏi động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, gặp khó khăn; vận động hội viên giúp đỡ 2.000 ngày công trị giá trên 450 triệu đồng, xây dựng 165 nhà tạm, nhà nghĩa tình đồng đội. Riêng năm 2013 và 2014, toàn Hội quyên góp được 62 triệu đồng, cùng với vốn hỗ trợ của Hội CCB tỉnh và Ngân hàng Công thương chi nhánh Sơn La, đã thi công xóa nhà tạm cho 51 gia đình CCB nghèo. Đến nay các cấp Hội tự nguyện đóng góp gây quỹ nội bộ trên 1 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Hằng năm, Hội CCB huyện có hơn 92% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 91% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 92,5% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh. Hội CCB huyện 5 năm liền được tặng danh hiệu TSVM xuất sắc, được T.Ư Hội tặng cờ thi đua năm 2013 và nhiều bằng khen, giấy khen. Nhân dịp này, UBND huyện Phù Yên tặng giấy khen cho 6 tập thể, 20 cá nhân, Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể, 18 cá nhân.
Nguyên Văn