Đồng chí Trần Nghi Tường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang tặng Giấy khen cho Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 24/05/2024, tại Hội trường huyện ủy Phú Tân (An Giang), Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân (tỉnh An Giiang) tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024; Phương hướng, mục tiêu, phong trào Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm chung cho toàn tỉnh; đến dự hội nghị có đồng chí Trần Nghi Tường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang, các Ban Hội CCB tỉnh, Thường trực huyện ủy Phú Tân và lãnh đạo 10 Hội CCB huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và hơn 100 đại biểu về dự.

Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Thành Danh trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.

Năm năm qua, trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã góp phần khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong hội viên, đã xuất hiện mô hình phát triển kinh tế, nhiều tấm gương hội viên tiêu biểu nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng và giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Theo Báo cáo từ nguồn hỗ trợ của địa phương và do Hội vận động đã cất mới được 39 căn, sửa chữa 31 căn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; xây dựng quỹ Hội được 792 triệu đồng, các cơ sở Hội giúp 326 hội viên vay ngắn hạn (không lãi). Năm năm qua Hội CCB huyện Phú Tân luôn quan tâm xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh toàn diện đã thúc đẩy phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của huyện luôn giữ vững xếp hạng ở tóp dẫn đầu của cụm thi đua của tỉnh. Hiện nay trong Hội có 33 tổ lực lượng nồng cốt và 85 tổ nắm tin với 275 hội viên là lực lượng nồng cốt, lực lượng nắm tin để theo dõi nắm tình hình, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng xử lý, đã cung cấp được 1.752 tin có giá trị giúp cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý.

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Phú Tân lần thứ VII giai đoạn 2019 – 2024.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua 5 năm tới và tổ chức phát động thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VIII, giai đoạn 2024 – 2029 và thông qua danh sách đại biểu dự đại hội cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024 tỉnh An Giang.

Tại Đại hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đại hội điểm Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024, tặng 1 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 50 triệu đồng; 6 tập thể, 18 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024.

                                                              Phương Nghi