CCB huyện Ninh Giang phối hợp với nhân dân làm đường giao thông nông thôn.

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” đến với cán bộ, hội viên CCB huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã tạo động lực để các cấp Hội vững niềm tin xây dựng Hội phát triển.

Tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 09-NQ/TW, lãnh đạo Huyện ủy Ninh Giang khẳng định: “Khi có Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy Đảng từ huyện đến xã đều ban hành nghị quyết, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch đồng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội CCB. Các cấp Hội đã triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66 của Ban Bí thư đến cán bộ, hội viên, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện”.

Qua 4 kỳ Đại hội, do ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết, mặc dù cán bộ chủ chốt các cấp có nhiều thay đổi sau mỗi kỳ, lớp cán bộ kế tiếp vẫn phát huy kế thừa những kết quả đã đạt được, chủ động tham mưu với Cấp ủy đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chấp hành khóa nào cũng đều coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Từ sau Đại hội XII của Đảng, Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nghiêm túc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng các phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội hiến 45.600m2 đất, đóng góp 18.800 ngày công, ủng hộ hơn 2 tỷ đồng. Có hội viên ủng hộ hơn 100 triệu đồng; có cơ sở Hội, hội viên tự đóng góp tiền làm đường giao thông NTM dài hơn 400m góp phần để 19/19 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Ninh Giang đạt chuẩn NTM).

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giòi” được các cấp Hội tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Với phương châm 3 rõ (rõ phong trào, rõ mô hình, rõ hiệu quả”, các cấp Hội có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, xây dựng các mô hình, các CLB chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả cao, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương; đời sống của cán bộ, hội viên được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ hộ giàu, hộ có đời sống khá đạt hơn 80%, hộ nghèo chỉ còn 0,6%; có 5 hộ đạt SXKD giỏi cấp T.Ư, 25 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, việc ủng hộ các cuộc vận động do MTTQ các cấp và địa phương phát động đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao...

Thực hiện Nghị quyết 09, Huyện ủy và Thường trực Hội CCB huyện Ninh Giang đặc biệt quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, quy hoạch cán bộ; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương người đứng đầu. Trong 20 năm qua, Hội đã kết nạp được 4.845 hội viên, đưa tổng số lên gần 11.000 hội viên; các chế độ, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên luôn được bảo đảm, giải quyết kịp thời, đúng chế độ cho các quân nhân được hưởng chế độ theo quyết định 47, 290, 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với các hoạt động thường xuyên, lãnh đạo Hội còn chỉ đạo thực hiện các công việc đột phá, như tổ chức 114 đoạn đường CCB tự quản, được nhân dân khen ngợi; thực hiện tốt các phong trào của địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã thực sự đi vào đời sống của cán bộ, hội viên; qua phong trào các gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến hàng năm đều tăng. Những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều, tiêu biểu có 2 CCB được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 CCB là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Hội CCB huyện luôn đạt “Trong sạch vững mạnh” cấp tỉnh, được tặng nhiều Bằng khen của tỉnh và T.Ư Hội; Hội CCB huyện 2 lần được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Vũ Cẩn Thận