Khánh thành nhà tình nghĩa cho hội viên.                                                                                                                                                                                                                             Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Như Xuân có điểm xuất phát thấp. Đó là cơ sở hạ tầng còn yếu, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhưng sau hơn 7 năm phấn đấu, nay huyện có 4 xã được công nhận đạt NTM; bình quân các xã đạt 13,29 tiêu chí, tăng 1,06 tiêu chí so với năm 2017. Trong kết quả đó có sự vào cuộc tích cực của Hội CCB.

Hội có gần 3.700 hội viên, của 18 cơ sở và 182 chi hội. Thực hiện chủ trương “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, Hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống theo các tiêu chí quốc gia. Các cấp Hội có những biện pháp cụ thể để chỉ đạo xây dựng và phát triển nhiều mô hình hiệu quả như vận động 302 gia đình hội viên tham gia cải tạo vườn tạp với tổng diện tích 297.700m2, tập trung trồng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, ổi, cam, thanh long mang lại thu nhập cao... Do đó huyện Hội xây dựng và duy trì 21 trang trại, 1 doanh nghiệp, 2 công ty, cho thu nhập bình quân mỗi năm từ 300 triệu đồng trở lên. Cùng với đó là phát triển 216 gia trại, mỗi gia trại tạo việc làm cho từ 4-6 lao động, thu nhập bình quân từ 50 đến 120 triệu đồng/năm. Tiêu biểu có CCB Phạm Hồng Thanh (chi hội Đồng Ngấn xã Thượng Ninh) với 61ha rừng khoanh nuôi và rừng sản xuất; gia đình  ông cải tạo và trồng được hơn 8ha mía nguyên liệu, 0,5ha cây quế, 2ha cây keo và luồng, 0,5ha diện tích lúa nước 2 vụ, 1ha ao đập nuôi cá, tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động với mức lương từ 3,5-4,5 triệu đồng/tháng; mỗi năm trừ chi phí, còn thu nhập từ 250-300 triệu đồng. CCB Lê Đức Trị (thôn Xuân Phú) xã Xuân Bình động viên con cháu tham gia kinh doanh vận tải và sản xuất với 75ha mía, 10ha sắn, kết hợp chăn nuôi 55 con trâu, bò; đầu tư 2 máy cày, 1 máy ủi, 3 ô tô tải, 1 máy chăm sóc cây trồng với trị giá gần 3 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho 500 lao động với mức lương 3,6 triệu đồng/tháng; tổng thu nhập trừ chi phí còn trên 1 tỷ đồng/năm. Cũng ở xã Xuân Bình CCB Lê Minh Tuấn (thôn Hùng Tiến) trồng 25ha keo và cao su, kết hợp chăn nuôi gia cầm, giải quyết việc làm cho 15 lao động; thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm...

Trong năm 2018, hội viên cùng với nhân dân trong huyện bê-tông hóa gần 20km đường giao thông, 6,4km đường kênh mương, kéo lắp điện chiếu sáng ban đêm 41,1km, xây mới 6 cổng chào và sửa chữa 18 cổng chào. Gắn cải tạo vườn tạp và chỉnh trang nhà cửa, các cơ sở tham gia xây mới, nâng cấp 1.200 ngôi nhà theo tiêu chuẩn NTM, xóa nhà tạm cho 100 gia đình. Số CCB nghèo giảm còn 310 hộ (bằng 8,7%); số có mức sống khá trở lên tăng lên 1.595 hộ (bằng gần  45%).

Trường Xuân