Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, Hội tạo được nguồn vốn nội bộ với 11,2 tỷ đồng, giúp đỡ trên 1.400 gia đình hội viên vay làm kinh tế (bình quân đạt 880.000 đồng/hội viên). Hội tổ chức thành lập 36 Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi ở cơ sở, có 13 doanh nghiệp, 27 hợp tác xã ngành nghề truyền thống, 68 trang trại, 370 gia trại, 80 tổ hợp sản xuất kinh doanh. Nhiều cơ sở sản xuất có mức doanh thu hằng năm từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 5.000 lao động là con em CCB, CQN và lao động địa phương; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 3,6%. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 100% cơ sở Hội đăng ký thực hiện 2 tiêu chí 18 và 19, đảm nhận phần việc trong các tiêu chí khác như tiêu chí số 9 về nhà ở, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Đặc biệt những tiêu chí khó khăn (tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường), các cơ sở tổ chức thu gom xử lý hàng ngàn m3 rác thải, nạo vét 350km kênh mương, cống rãnh thoát nước, xử lý triệt tiêu 830 tụ điểm đổ rác thải sai quy định gây ô nhiễm môi trường, trồng 7.830 cây xanh, cây ăn quả ở gia đình và nơi công cộng, đảm nhận 132 đoạn đường CCB tự quản. Cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu hiến 52.400m2 đất, ủng hộ 1,236 tỷ đồng, 43,245 ngày công làm đường giao thông, đường liên gia, nhà văn hóa, nâng cấp nhà ở, xuất hiện nhiều cơ sở tiêu biểu như các Hội xã Hoằng Đồng, Hoằng Thắng, Hoằng Hợp, Hoằng Ngọc, Hoằng Trung... Hội phối hợp với các ngành, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 38 ngôi nhà cho hội viên khó khăn.
Thông qua phong trào thi đua, hằng năm Huyện hội có 100% cơ sở đạt TSVM (trong đó có trên 62 % đạt TSVM xuất sắc), 99,8% hội viên gương mẫu, 97,3% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Với những kết quả đó, Hội CCB huyện Hoằng Hóa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, T.Ư Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa 4 năm liền tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; hàng trăm lượt cán bộ, hội viên và cơ sở hội được các cấp khen thưởng.
Đồng chí Trương Tuấn An - quyền Bí thư Huyện ủy nhận xét: Hội viên CCB huyện đã không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực công tác, gương mẫu, đoàn kết, ở bất kỳ cương vị nào, hội viên CCB luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hoằng Hóa ngày càng giàu đẹp.
Xương Giang