5 năm qua, các cấp Hội tích cực vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, khuyến khích CCB thành lập công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xây dựng trang trại, gia trại. CCB Dương Quang Ý - Chủ tịch Huyện hội cho biết: Đến nay, Hội có 10 hội viên được công nhận kinh tế trang trại, 1 công ty, 1 HTX thu nhập hằng năm trên 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội xây dựng được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như: Nuôi tôm sú, trồng màu, nuôi nghêu… hội viên tham gia thành lập được 76 tổ hùn vốn xoay vòng, giúp nhau phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 447 triệu đồng. “Giai đoạn 2012-2017, thực hiện phong trào giúp nhau cùng phát triển, Hội vận động hội viên khá, giàu giúp cho hội viên nghèo, có 294 hộ hội viên khá, giàu đăng ký giúp cho 208 hộ hội viên khó khăn thực hiện xóa nghèo. Hội khai thác và quản lý, sử dụng có hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH hơn 19 tỉ đồng; xây dựng mô hình “Đồng tiền đồng đội” và xây 225 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 911 triệu đồng. Từ các nguồn hỗ trợ, đến nay, Cầu Ngang còn 198 hộ CCB nghèo (chiếm 9%) theo tiêu chí mới, có 1 thị trấn không còn CCB nghèo” - CCB Dương Quang Ý cho biết.
Cũng trong các tiêu chí xây dựng NTM, mỗi cơ sở Hội có ít nhất một công trình, phần việc do CCB đảm nhận. Các cấp Hội tuyên truyền, vận động 10 CCB hiến 1.705m2 để làm đường, xây dựng 4 cây cầu bê tông, sửa chữa 13.380m đường giao thông nông thôn, xây dựng 26 trụ sở ấp; sửa chữa 18 căn nhà bị lốc xoáy; đóng góp 445 ngày công lao động làm đường nông thôn.
Với những việc làm và kết quả hoạt động trong những năm qua, Hội góp phần hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hằng năm, số hội viên gương mẫu đạt trên 95%, không còn hội viên yếu kém.
Bài và ảnh: Phương Nghi