Hội viên CCB xóm Nà Khao, xã Nam Tuấn phát triển cây thuốc lá.

Thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của ngành, đoàn thể, tập trung theo từng chuyên đề, nêu rõ phần việc, hạng mục công trình thực hiện, đảm bảo cho người dân trong vùng hưởng lợi được biết, để huy động nhân dân đóng góp cùng chung tay hoàn thành huyện NTM.

Hội CCB huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng có 4.619 hội viên, sinh hoạt tại 15 Hội cơ sở, 150 chi hội, trong đó số hội viên là đảng viên chiếm trên 27%. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cán bộ, hội viên CCB huyện Hòa An đã tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên từng bước được nâng lên.

Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu” gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Động viên cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Thực hiện phong trào thi đua "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, trên địa bàn huyện có nhiều tấm gương tiêu biểu với các mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại thu nhập ổn định. Mô hình kinh tế trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tăng cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, toàn huyện có 137 mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm trên 2.500 lao động với thu nhập từ 3,5-4,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, các cấp Hội thực hiện và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy uy tín, vai trò, trách nhiệm của hội viên tại khu dân cư. Đến nay, Hội có 146 mô hình "Tổ an ninh tự quản” thu hút 868 hội viên tham gia. Xây dựng 12 mô hình an toàn giao thông ở 11 xã, thị trấn. Phối hợp với lực lượng công an xã, thị trấn tổ chức 33 cuộc tuần tra canh gác tại các điểm tiềm ẩn phát sinh tội phạm. Thời điểm này, Hội CCB huyện Hòa An đang tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019-2025”; tiếp tục tuyên truyền Công văn số 48/CCB, ngày 31-1-2023 của Hội CCB tỉnh về định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên.

Hội đề ra nhiều kế hoạch, biện pháp, hình thức giúp đỡ CCB, nhất là CCB có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên CCB tham dự tập huấn về giảm nghèo, nâng cao kiến thức làm kinh tế. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho hơn 800 hộ hội viên CCB vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Hội viên cũng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát huy tiềm năng đa dạng của địa phương áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, tiêu biểu như hội viên CCB xã Nam Tuấn trồng cây thuốc lá chất lượng cao, hội viên xã Nguyễn Huệ trồng dong riềng và sản xuất miến dong, hội viên xã Quang Trung trồng cây quýt, hội viên xã Hoàng Tung với mô hình trồng rừng và nuôi ong mật..., nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đến cuối năm 2022, huyện giảm 23 hộ nghèo, 33 hộ cận nghèo.

Hội thường xuyên động viên hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trung bình hằng năm có 93% trở lên gia đình CCB đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Đời sống được cải thiện và nâng lên, hội viên có điều kiện tham gia xây dựng NTM ở địa phương. Từ năm 2022 đến nay, Hội tham gia trên 1.500 ngày công lao động xây dựng, làm đường bê tông, vệ sinh đường làng ngõ xóm, hơn 800 ngày công nạo vét mương thủy lợi bảo đảm tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, hiến 154m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Văn Duy - Chủ tịch Hội CCB huyện Hòa An cho biết: Xác định phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh là nhiệm vụ chính trị, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong huyện tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Triển khai xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, qua đó tiếp tục khẳng định CCB là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương.

Hoàng Thanh