Các cấp Hội tổ chức nhiều lớp tuyên truyền trong hội viên về Cuộc vận động “Cả nước chung tay cây dựng NTM”, vận động hội viên hiến gần 15.000m2 đất các loại, ủng hộ trên 2 tỷ đồng và trên 7.000 ngày công xây dựng các công trình. CCB luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu như Hội xã Đồng Quang có hội viên Phạm Văn Hiện (Chi hội thôn Đông Thượng) ủng hộ 25 triệu đồng và 52 ngày công; hội viên Phạm Văn Hồng (Chi hội thôn Quang Tiền) ủng hộ 9 triệu đồng và xây 30m đường bờ mương... Các hội viên xã Nhật Tân hiến 75m2 đất, quyên góp hơn 137 triệu đồng. Nhiều hội viên nhiệt tình ủng hộ tiền xây dựng cơ sở hạ tầng như hội viên Phạm Quốc Sửa ủng hộ hơn 209 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn Thị Đức; Nguyễn Văn Săm ủng hộ 25 triệu đồng, Mai Văn Vàng 10 triệu đồng làm đường thôn, xóm...
Căn cứ vào các tiêu chí quốc gia, các cấp Hội tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế hộ gia đình, đa ngành, đa nghề, theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời duy trì các mô hinh kinh tế hiện có và thành lập mới 5 CLB kinh tế ở các xã: Phạm Trấn, Đoàn Thượng, Yết Kiêu, Gia Hòa, Toàn Thắng; phát triển trang trại vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân do CCB làm chủ… Nay huyện Hội có 258 gia trại, 50 trang trại, 1 HTX, 25 doanh nghiệp, tạo việc làm cho gần 1.400 lao động là con em CCB. Lại thêm CLB Doanh nhân CCB, CQN huyện, với 50 thành viên là những điểm tựa quan trọng để giảm nghèo, tăng hộ khá và giàu trong các gia đình CCB. Các cấp Hội tích cực khai thác các nguồn vốn như: vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm là 130 triệu đồng, vốn vay Ngân hàng CSXH trên 20 tỷ đồng cho 736 hộ hội viên vay. Các cấp Hội còn quan tâm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực làm kinh tế cho hội viên bằng cách phối hợp tổ chức tập huấn về xoá đói giảm nghèo, khuyến nông, khuyến ngư, kỹ thuật sản xuất kinh doanh cho hàng ngàn lượt hội viên. Động viên hội viên tích cực học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng KHKT vào sản xuất kinh doanh, sáng tạo nhiều cách làm có hiệu quả. Nhờ đó có 688 hội viên được công nhận làm kinh tế giỏi ở các cấp; hàng năm tỷ lệ hội viên nghèo giảm đáng kể.
Hoạt động tình nghĩa trong Hội ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, duy trì có nền nếp. Hội viên quyên góp xây dựng quỹ “Tình nghĩa” ở các xã: Phạm Trần, Yết Kiêu, Nhật Tân, Liên Hồng, Lê Lợi, Phương Hưng, thị trấn Gia Lộc... đạt từ 500.000 đến 800.000 đồng/hội viên. Quỹ hỗ trợ 35 triệu đồng xây nhà cho 1 hội viên ở thị trấn Gia Lộc, 20 triệu đồng sửa nhà cho 1 hội viên xã Gia Hòa. Ngoài ra cán bộ, hội viên còn ủng hộ các loại quỹ “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Khuyến học”, “phòng chống thiên tai”... với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Từ xây dựng NTM, Hội CCB huyện Gia Lộc có kinh tế phát triển, đời sống của cán bộ, hội viên nâng cao, góp phần đáng kể vào bức tranh kinh tế-xã hội của địa phương.
Xương Giang