Trong tình hình đó, Huyện hội phối hợp với các ban, ngành chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đạt được những kết quả thiết thực.
Các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về ANTT; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. 100% cán bộ, hội viên, gia đình hội viên ký kết thực hiện tốt chương trình “5 không” (không theo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, không tham gia gây rối biểu tình bạo loạn, không tiếp tế cho địch, không vượt biên trái phép) gắn với các mô hình “4 không” (không vi phạm pháp luật, không gây ra tai nạn giao thông, không nhiễm HIV, không nghiện hút”) và “8+1” (8 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ thành người hoàn lương). Đến nay, toàn Huyện hội có 45 tổ hội viên nòng cốt với 352 hội viên trung kiên, tham gia tuần tra canh gác và trực bảo đảm an ninh trong các ngày lễ trọng đại của đất nước.
Tích cực đấu tranh vạch trần âm mưu xuyên tạc, lôi kéo của bọn phản động FULRO, ngăn chặn và làm vô hiệu hoá mọi hoạt động của chúng, các cấp Hội tham gia phát động quần chúng ở 174 lượt thôn làng; đưa 159 đối tượng ra kiểm điểm trước dân với sự tham gia của hơn 11.000 người. Phối hợp với các ngành vận động được 48 trường hợp trốn sang Campuchia, Thái Lan trở về địa phương làm ăn sinh sống. Hội cung cấp cho công an 72 tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các ngành bắt 118 đối tượng vi phạm pháp luật; vận động 70 hộ, 355 khẩu theo Tin lành Đêga trở lại sinh hoạt Tin lành miền Nam; đấu tranh với 70 đối tượng, phá rã 2 khung ngầm FULRO và 2 khung ngầm Tin lành Đêga cấp xã, 6 khung ngầm FULRO và 8 khung ngầm Tin lành Đêga cấp làng, bắt và đề nghị khởi tố 4 đối tượng; phối hợp với các nghành quản lý 216 đối tượng A, B, C; gọi hỏi, răn đe, giáo dục và tấn công chính trị 375 lượt đối tượng…
Thường trực Hội CCB huyện trực tiếp phụ trách 3 làng trọng điểm, đến nay, đã đưa được 2 làng Tai Pêr (xã Ia Hla) và Plei Lao (xã Nhơn Hòa) ra khỏi làng trọng điểm. Hiện Hội tiếp tục phối hợp với Đảng ủy xã Ia Phang trong việc củng cố lại hệ thống chính trị làng Chư Bố 2, vận động nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, Huyện hội đã tổ chức giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự và giáo dục quốc phòng - an ninh, truyền thống chiến đấu của quân đội ở 2 cơ sở Đoàn và 12 trường học cho trên 25.00 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh.
Tập thể cán bộ, hội viên CCB huyện Chư Pưh đã và đang nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ra sức thi đua góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện”.
CHU XUÂN TOÀN (Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai)