Đây là huyện mới tách ra từ huyện Mỹ Tú tháng 4-2009, nơi có đông người Khơ-me sinh sống. Khi mới thành lập có 7 tổ chức cơ sở Hội với 1.047 hội viên (người Khơ-me chiếm 29%), đến nay đã có 9 tổ chức cơ sở Hội (61 chi hội) với 1.109 hội viên. Ngay từ khi mới thành lập, Hội CCB Châu Thành đã xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Được sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, Tỉnh hội, các cấp ủy cơ sở, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ hội viên CCB, trong năm qua, nhiều tập thể và hội viên xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua bình xét, 2009, có 100% số tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 77,77% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, 99,35% số hội viên (HV) đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, 96,5% số gia đình đạt văn hóa.

Để tạo điều kiện cho HV phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống, trong năm 2009, Huyện hội đã tập trung chỉ đạo cơ sở Hội, chi hội nắm chắc hộ HV nghèo, hộ bức xúc về nhà ở, phối hợp với trạm khuyến nông - khuyến ngư, trạm bảo vệ thực vật, mở hàng chục lớp tập huấn chuyển giao KHKT, quy trình canh tác sản xuất lúa chất lượng cao, trồng màu, cây ăn trái, xây dựng mô hình, câu lạc bộ... đồng thời huy động vốn nội bộ được 431,5 triệu đồng cho 145 HV vay xoay vòng không tính lãi và liên hệ với Ngân hàng chính sách củng cố và thành lập mới được 32 tổ liên kết với 976 thành viên, trong đó có 196 HV CCB vay được 1,8 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 258 HV, đã góp phần giảm hộ nghèo xuống còn 4,35%, đã có 41/61 chi hội thoát nghèo. Ngoài ra, Hội CCB Châu Thành còn tham gia phát hoang, đắp lộ giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, thuỷ lợi nội đồng dài 2,7km và vận động nhân dân tham gia bắc mới và sữa chữa 14 cây cầu... trị giá gần 300 triệu đồng...

PHƯƠNG NGHI