Hội CCB huyện Châu Đức tặng quà cho học sinh là con CCB  có hoàn cảnh khó khăn.

Hội CCB huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 17 Hội cơ sở, với  hơn 1.524 hội viên. Các gia đình CCB sinh sống không tập trung, ở rải rác theo các đồi núi; 98% hộ chủ yếu sống bằng sản xuất lương thực và trồng cây lâm nghiệp, cây ăn trái kết hợp với chăn nuôi nhỏ. Đầu nhiệm kỳ VI (2017-2022) Hội còn 61 hộ gia đình CCB nghèo, chiếm tỷ lệ 7,8%; có 57 hộ gia đình CCB còn ở nhà dột nát, nhà tạm. Đồng chí Bùi Cửu Hải - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Kế hoạch hằng năm của Hội xác định rõ một trong những nội dung trọng tâm là thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” một cách bền vững.

Các tổ chức Hội triển khai nhiều biện pháp tích cực như động viên, cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vay vốn Ngân hàng CSXH, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình. Tính đến nay, tổng số vốn vay Ngân hàng CSXH hơn 88 tỷ đồng cho 1.835 hộ vay, trong đó CCB 271 hộ, có 45 tổ vay do CCB quản lý, kết hợp tỉnh Hội và Ngân hàng CSXH tổ chức tập huấn 5 lớp, có 225 hội viên tham dự. Ngoài ra còn phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên về khuyến nông, khuyến ngư, nước sạch, môi trường, giải quyết việc làm... Phát triển quỹ tình thương đồng đội với số tiền 1.811 triệu đồng  làm nguồn vốn cho hội viên vay với lãi suất thấp. Với những nỗ lực của cán bộ, hội viên, 5 năm qua đã xây dựng được 13 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với số tiền 780 triệu đồng. Đến năm 2020, giảm 100% hộ CCB nghèo trên địa bàn huyện và CCB không còn hộ nghèo.

Hội CCB chỉ đạo, phối hợp với CLB giúp nhau làm kinh tế huyện nghiên cứu tình tình, chủ động phát động, vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường. CLB CCB làm kinh tế huyện hỗ trợ cho hội viên 167 con lợn, 30 con dê, 145 con gà giống để các hộ CCB phát triển chăn nuôi. Hiện CLB có 122 hội viên (16 CLB CCB làm kinh tế ở xã, thị trấn), quỹ Hội có 120 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho CCB trong huyện. Trong phong trào làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo, các cấp Hội vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hội viên khó khăn về cây giống vật nuôi, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt, do đó nhiều hội viên đã vượt qua nghèo đói, vươn lên làm giàu. CCB Nguyễn Quốc Vương, thôn Tân Hưng, xã Bàu Chinh tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi là một hộ cận nghèo nhờ sự giúp đỡ của Hội đã thoát nghèo và phát triển kinh tế, nay đã khá giả có điều kiện giúp đỡ anh em khác”. Tính đến nay Hội CCB đạt 76% hội viên có kinh tế khá.

Đồng chí Mã Thanh Sơn - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận xét: Nhờ làm tốt công tác phát triển kinh tế nên cán bộ, hội viên có điều kiện để tích cực tham gia vào xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, huyện Châu Đức hoàn thành 15/15 xã Nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện Nông thôn mới năm 2020”. Trong thành tích ấy có sự đóng góp đáng kể của Hội CCB huyện Châu Đức.

                                                                                    Bài và ảnh: Hồng Thái