CCB huyện Bố Trạch tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội CCB huyện Bố Trạch  triển khai toàn diện, sâu rộng và hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phan Văn Hiếu - Chủ tịch Hội CCB huyện Bố Trạch cho biết: Xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, ngay từ khi phát động, Hội CCB huyện đã quán triệt toàn diện trong các tổ chức, tới toàn thể cán bộ, hội viên về nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung của phong trào; đồng thời, từng bước đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện. Nhờ đó, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện có bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hội CCB huyện phối hợp với các đơn vị xây dựng các mô hình, câu lạc bộ về giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự, như: “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư tự quản”; mô hình “Xứ, họ đạo bình yên gia đình hòa thuận, sống tốt đời đẹp đạo”... từng bước đem lại hiệu quả cao. Các cấp Hội duy trì 755 tổ an ninh tổ hòa giải, tham gia hòa giải thành công 311/348 vụ và cung cấp 242 nguồn tin có giá trị cho công an... đồng thời, chủ động gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, “CCB đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”... Do vậy, phong trào thi đua được lan tỏa, phát triển rộng khắp trong toàn Hội.

Hội CCB huyện Bố Trạch sử dụng có hiệu quả gần 76 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi và từ quỹ Hội do CCB tự đóng góp, xã hội hóa; tạo điều kiện cho 2.944 hộ hội viên vay. Tiêu biểu, quỹ “Tín dụng nhân dân” xã Vạn Trạch do CCB Hoàng Thanh Trắc làm Giám đốc, hiện có dư nợ trên 150 tỷ đồng. CCB Hoàng Thanh Trắc cho biết: Nhận thấy những khó khăn của địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông bàn bạc thống nhất với lãnh đạo và cấp ủy địa phương, tạo điều kiện cho 5 xã vay, mỗi xã 200 triệu đồng không tính lãi để hoàn thiện các công trình dân sinh, phục vụ đời sống thiết yếu của bà con. Tuy số tiền không nhiều, nhưng đã góp phần vào công cuộc đổi mới quê hương, xây dựng 9 xã về đích nông thôn mới.  

Hội cũng vận động quyên góp và xã hội hóa được trên 2,2 tỷ đồng, xây 27 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và hàng trăm triệu đồng thăm, tặng quà CCB nhân các dịp lễ, tết, ngày truyền thống của Hội.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Bố Trạch tập trung 3 đột phá là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức, động viên CCB gương mẫu bảo vệ an ninh, trật tự... đẩy mạnh phong trào “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”.

Hương Trà