Trong sự phát triển đi lên của kinh tế Khánh Hòa, dù bị ảnh hưởng bởi cơn bão “suy thoái toàn cầu”, nhưng nhiều doanh nghiệp của Khánh Hòa vẫn đứng vững trong đó có Công ty Yến sào, một Doanh nghiệp nhà nước xếp hạng I trực thuộc UBND tỉnh Khánh. Công ty hiện có 3.271 nhân lực, quản lý 29 đảo nuôi yến với 142 hang động, trải dài từ Quảng Bình đến Côn Đảo và 18 đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần thành viên. Đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là bảo vệ và khai thác, kinh doanh các nguồn lợi yến sào. Tuy nhiên mấy năm gần đây Công ty đã mở rộng kinh doanh đa nghành nghề như: nhà hàng, khách sạn, nước uống tinh khiết sanna…chỉ số doanh thu ngày càng tăng cao. Doanh thu năm 2011 ước tính đạt 1.700 tỷ đồng, vượt 106%. Nộp ngân sách nhà nước 220 tỷ đồng, vượt 110% và 6 tháng đầu năm đều tăng trưởng khá. Cùng với việc chăm lo chế độ chính sách, qỹ phúc lợi dân sinh, Công ty đăc biệt quan tâm xây dựng các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể như: Công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên.

Hội CCB Cty Yến sào được thành lập ngày 16/12/2011, bước đầu có 43 Hội viên. Từ sự quan tâm, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của những anh “Bộ đội Cụ Hồ” đang làm việc tại Cty với tinh thần trách nhiệm cao, các họi viên CCB đã trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua, nhất là công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Lãnh đạo Công ty đã chọn, giới thiệu 5 thành viên vào BCH lâm thời, gồm những đồng chí đang giữ chức vụ chủ chốt ở các đơn vị trực thuộc, là giám đốc hoặc trưởng các bộ phận, có một đồng chí là Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty. Đây chính là điểm nhấn bước đầu rất quan trọng về mặt tổ chức. Hội có BCH mạnh, tâm huyết và trách nhiệm cao, chính vì vậy, ngay sau khi được thành lập, đã bắt tay ngay vào công việc cụ thể như: triển khai học tập tìm hiểu Pháp lệnh, Điều lệ về CCB –VN; các quy định về Hội 487 trong cơ quan doanh nghiệp Nhà nước, thành lập 4 Chi hội, ban hành các quy chế phối hợp, đưa công tác hoạt động của CCB vào Nghị quyết của Đảng ủy Công ty; đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu, gắn với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Về chế độ chính sách: 100% CCB được mua Bảo hiểm y tế, BHXH, BH thất nghiệp, BH sinh mạng…với những CCB thuộc diện quy hoạch, đã cử đi đào tạo nghiệp vụ chuyên môn(3đ/c). Những CCB là cán bộ Hội được thực hiện ngay các chế độ phụ cấp. Được sử dụng một khoản kinh phí hỗ trợ từ Công ty, việc thăm hỏi Hội viên khi đau ốm, hiếu hỷ bình quân 1 triệu đồng/người, tặng Phòng khám đa khoa CCB tỉnh 10 triệu đồng. Đây chính là động lực để mọi thành phần kinh tế chung sức, chung lòng xây dựng và sẵn lòng cống hiến. Phương hướng mới do Đại hội đặt ra là xây dựng Hội CCB Cty từng bước lớn mạnh, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp Uỷ đảng, chính quyền, phấn đấu đạt 100% HV gương mẫu, trong sạch vững mạnh toàn diện; chăm lo thường xuyên chế độ chính sách theo tinh thần Nghị định 150/NĐ-TTg; xây dựng Câu lạc bộ Cựu quân nhân, thường xuyên tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…tiếp tục và tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”. Chủ động phối hợp tốt với các tổ chức chính trị trong Cty, mỗi CCB luôn vững vàng, kiên định lập trường chính trị, gương mẫu, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi HV, đồng thuận, góp công sức xây dựng Công ty không ngừng lớn mạnh. Với sự lớn mạnh của Công ty, chính là sự lớn mạnh của Hội, xứng danh là “Bộ đội Cụ Hồ”: xưa đánh giặc giỏi, nay làm kinh tế giỏi. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH mới, đồng chí Trương Đức Quang được bầu làm Chủ tịch Hội CCB Cty Yến sào Khánh Hòa và là đại biểu đi dự Đại hội Tỉnh hội CCB sắp tới.

Trần Công Thi