282 CCB của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng đã trở thành hộ gia đình khá và giàu, không còn hộ hội viên có mức sống trung bình.

Thể hiện vai trò Hội CCB với nhiệm vụ xây dựng công ty

Hội CCB Công ty cao su Phú Riềng đã bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, hàng năm luôn phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức phát động các phong trào thi đua: “Thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vật tư và thời gian lao động”; “Tự quản bảo vệ vườn cây, sản phẩm mủ cao su”… Từ đó đã góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng hàng năm của công ty. 5 năm qua, sản lượng vượt so với kế hoạch trong nhiệm kỳ là 15.702,3 tấn; năng suất vườn cây đạt 2 tấn/ha; thực hiện trồng mới, tái canh và chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp nghĩa vụ ngân sách hàng năm đều vượt cao hơn so với nghị quyết đề ra.

Đánh giá về vai trò của Hội CCB, Bí thư Đảng ủy công ty Trần Tuệ Hiền khẳng định: “Hội CCB luôn nêu cao vai trò, truyền thống của “Phú Riềng đỏ” và “Bộ độ Cụ Hồ”. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mạnh mẽ, là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của công ty. Trong những năm qua, công ty tự hào về thành tích đã đạt được, trong đó, sự đóng góp của CCB là nhân tố hết sức quan trọng đến thành quả và sự phát triển bền vững của công ty”.

Xây dựng Hội vững mạnh

Hiện nay, Hội CCB công ty có 142 đảng viên, hầu hết đều giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của nhiều nông, lâm trường, nhà máy, các cơ sở Đảng và đoàn thể của công ty. Kết quả bình xét phong trào thi đua hàng năm, luôn có 95% số hội viên đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, trong đó 100% số hội viên giữ chức vụ cán bộ quản lý từ tổ trưởng tổ sản xuất, bí thư chi bộ trực thuộc trở lên, đều đạt tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với đội ngũ cán bộ Hội đã qua rèn luyện, thử thách nên phong trào thi đua của Hội luôn được 100% số hội viên tích cực tham gia, như xây tặng “Nhà nghĩa tình đồng đội”; phong trào “Giúp nhau xóa nhà tạm”; “Giúp vay vốn giảm nghèo”; “Xây dựng Quỹ khuyến tài, khuyến học”… Đến nay, thu nhập bình quân của công nhân trực tiếp lao động sản xuất đạt 13,95 triệu đồng/người/tháng.

5 năm qua, Hội đã vận động hội viên quyên góp cho Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 140 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã xây 4 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tặng cho 4 gia đình hội viên nghèo Hội CCB huyện Bù Gia Mập số tiền 80 triệu đồng; đồng thời cho 3 hộ CCB vay vốn xóa đói giảm nghèo với số tiền 60 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội cơ sở đã vận động CCB đóng góp xây dựng các quỹ “Xoay vòng vốn vay” không lấy lãi, với số tiền 87 triệu đồng; “Cho vay lãi suất thấp” với số tiền 655 triệu đồng, giúp cho 35 hội viên còn khó khăn về vốn để sản xuất. Nhiều cơ sở Hội còn giúp nhau cây, con giống, trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật trồng trọt, đầu tư phát triển kinh tế trang trại, thâm canh những cây trồng có giá trị kinh tế cao, như Hội CCB các nông trường 1, 3, 6, Phú Riềng đỏ…

Với vai trò lãnh đạo, các đồng chí Trần Tuệ Hiền, Bí thư Đảng ủy; Lê Thanh Tú, Giám đốc công ty đã có sự quan tâm, chỉ đạo mọi hoạt động của Hội CCB và được tặng “Kỷ niệm chương CCB Việt Nam”. Đồng chí Lê Thanh Tú tâm sự: “Tôi thuộc thế hệ đi sau, không được sát cánh cùng các bác, các chú trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhưng lại vinh dự được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng “Kỷ niệm chương CCB Việt Nam”. Tôi cảm thấy mình như trưởng thành, vững vàng hơn trong vai trò lãnh đạo và sát cánh cùng các đồng chí trong Hội CCB công ty, thực hiện thành công và xây dựng vững chắc mục tiêu mà Đảng ủy và lãnh đạo công ty đã đề ra “Công nhân giàu, công ty mạnh”.

Vũ Xiêm