Ngày 22-5-2011, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tiến hành. Tham gia vào ngày hội lớn, Hội CCB các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các ban ngành chuẩn bị tốt nhất cùng cả nước đã sẵn sàng trước giờ bầu cử.

TP Hà Nội: Số ứng cử viên ĐBQH là 50 đại biểu, trong đó có 2 là hội viên CCB; số ứng cử đại biểu HĐND là 156 đại biểu, trong đó có 1 là hội viên CCB. Hội CCB thành phố đã mở 825 buổi tuyên truyền về bầu cử cho 123 nghìn hội viên và nhân dân. Các quận, huyện phối hợp phổ biến Luật bầu cử cho 2.620 cơ sở. Toàn Thành hội có 14.500 cán bộ, hội viên tham gia các tổ bầu cử ở địa phương.

Minh Bạt

**TP Hồ Chí Minh: **Theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử thành phố, Thường trực Thành hội đã triển khai công tác đến các cấp, tập trung vào từng bước cụ thể, làm cho cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Hội CCB thành phố đã nêu cao trách nhiệm thi đua vận động hội viên và phối hợp cùng các đoàn thể, ban ngành, nhân dân tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Vũ Xiêm

TP Đà Nẵng: Thành lập 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, công tác tuyên truyền được chú trọng hàng đầu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hội CCB được Ủy ban bầu cử đánh giá cao về vai trò gương mẫu, tích cực trong công tác chuẩn bị và giới thiệu 2 ứng cử viên thuộc cơ quan Thành hội là đại biểu HĐND thành phố. Ngoài ra, Hội CCB còn 1 hội viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, 2 cán bộ lãnh đạo quận ủy được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố và 90 CCB được giới thiệu ứng cử HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Nguyễn Phát

**TP Hải Phòng: **Hải Phòng là một trong 10 tỉnh, thành phố đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện. Hội CCB có một người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 77 hội viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Gần 3.000 hội viên tham gia phục vụ ở các ban, tổ bầu cử các cấp và gần 59.000 hội viên được tuyên truyền về bầu cử.

Hoàng Chính

TP Huế: Đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này, phần lớn các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch các Hội cơ sở đều được giới thiệu tham gia ứng cử. 100% các tổ, ban bầu cử đều có đại diện CCB tham gia và đa số được tín nhiệm cử làm tổ trưởng tổ bầu cử. Toàn tỉnh có hơn 900 CCB được giới thiệu ra ứng cử, trong đó HĐND tỉnh có 9 đồng chí; các huyện, thành phố, thị xã có 47 đồng chí...

Nguyễn Văn Hùng

**Tỉnh Bắc Giang: **Hội CCB tích cực tham gia trong mọi công tác chuẩn bị, kẻ vẽ 1.093 pa-nô, 765 tranh cổ động, 3.325 băng-rôn, khẩu hiệu; tổ chức 42 buổi cổ động, 15 buổi biểu diễn văn nghệ tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Bắc Giang có 13 ứng cử viên ĐBQH, 127 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (trong đó có 4 hội viên CCB), 569 ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và hơn 10 nghìn ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Tỉnh Tuyên Quang: Các xã, phường, thị trấn thành lập 1.413 tổ bầu cử (trong đó có hàng trăm hội viên CCB tham gia). Tỉnh có số đại biểu Quốc hội được bầu là 6 người, đại biểu HĐND tỉnh 58 người, số đại biểu HĐND cấp huyện 256 đại biểu, số đại biểu HĐND cấp xã 3.739 đại biểu; toàn tỉnh có 518.480 cử tri được lập danh sách.

Xương Giang