Đến nay, cơ bản công tác hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã hoàn thành. Những chỉ thị của Bộ Chính trị, của Chính phủ, hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam và các văn bản liên quan đều đã được cấp Hội tuyên truyền đến tận hội viên. Đặc biệt, đối với vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, các cấp Hội cơ sở đã phối hợp tuyên truyền về Luật bầu cử cho bà con nơi đây nâng cao được nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân để từ đó tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân với công tác bầu cử; trong đó lực lượng hội viên CCB luôn phải là đầu tàu, gương mẫu và là lực lượng lòng cốt ở cơ sở. Bên cạnh đó, cũng làm tốt công tác tuyên truyền giúp bà con nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi luận điệu, xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong.

Có thể nói, cán bộ và hội viên được phân công tham gia vào ủy ban bầu cử, tổ bầu cử đã phát huy hết vai trò, chức trách nhiệm vụ để tham gia thực hiện đúng quy trình bầu cử theo luật định. Đồng thời Thường trực Hội CCB tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tham gia bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử.

Ông Trần Hồng Tư, Phó chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: TP Plây-cu là trung tâm của tỉnh, số hội viên của thành phố có 3.113 hội viên, chiếm trên 11% tổng số hội viên toàn tỉnh. Số cán bộ, hội viên được cử tham gia công tác bầu cử có 122 đồng chí, lực lượng tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trong dịch bầu cử khá đông, sơ bộ trên địa bàn cũng có trên 900 hội viên tham gia. Liên quan đến công tác giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trần Hồng Tư chia sẻ, nhiệm kỳ HĐND các cấp (2004-2011) có 61 đại biểu là hội viên CCB trên địa bàn thành phố Plây-cu tham gia, chúng tôi hy vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ cũng có số lượng khá đông là hội viên CCB tham gia và chắc chắn những hội viên đó sẽ phát huy tốt bản chất của “Bộ đội Cụ Hồ”. Ngoài tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất và lối sống, theo tôi người đại biểu của dân cần phải sâu sát, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến của cử tri; cần có phương pháp tổng hợp những ý kiến của dân, mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực ngay trong các kỳ họp, và đặc biệt là phải có khả năng trong giao tiếp, ứng xử khi tiếp xúc với cử tri.

Sỹ Nhân

Để thực hiện tốt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực Hội CCB tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị với cán bộ thường trực của 13 huyện, thành, thị và 7 doanh nghiệp và cơ quan trực thuộc Tỉnh hội để quán triệt công tác tham gia bầu cử của toàn Hội mà nội dung trọng tâm là: Các cấp Hội phải quán triệt đến toàn thể hội viên CCB và CQN nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp trong toàn tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội trong năm 2011. Các cấp Hội và hội viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền, đồng thời gương mẫu thực hiện kế hoạch bầu cử của địa phương.

Những hội viên được giao nhiệm vụ tổ chức các hội nghị với cử tri ở khu dân cư, được phân công trong ban bầu cử, tổ kiểm phiếu, tổ giữ gìn an ninh trật tự... phải phấn đấu hoàn thành tốt (đúng luật, đúng các bước trình tự, đúng thời gian, dân chủ, công khai...), tích cực giúp đỡ những hội viên được giới thiệu ra ứng cử bầu vào HĐND các cấp. Hội viên và các cử tri trong gia đình hội viên gương mẫu đi bỏ phiếu, vận động các cử tri ở khu dân cư cùng đi bỏ phiếu.

Các cấp Hội và hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, công an và các tổ đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên cảnh giác trước mọi diễn biến xấu ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; đặc biệt là tham gia bảo vệ an toàn các địa điểm bỏ phiếu ở các khu dân cư; góp phần giữ gìn an ninh trật tự để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp.

Lê Hanh