Tâm thế sống có trách nhiệm và lao động có kỷ luật của người lính đã thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực để đưa các chương trình hành động của cựu chiến binh (CCB) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đi vào cuộc sống thực tiễn, giữ mãi được ngọn lửa nhiệt huyết trong phong trào CCB Dầu khí Việt Nam.

Trong những năm qua, đội ngũ những người CCB BSR đã phát huy truyền thống vẻ vang của "Bộ đội Cụ Hồ", không ngừng rèn giũa tinh thần và ý chí người lính trên mặt trận lao động sản xuất, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, góp phần xứng đáng vào việc vận hành NMLD Dung Quất an toàn và ổn định, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

Nhìn lại một chặng đường hơn 10 năm qua, càng thấy rõ tâm thế sống có trách nhiệm và lao động có kỷ luật của những người lính được thực hiện theo 7 chương trình hành động mà Hội CCB BSR đã phát động và duy trì cho đến hôm nay, đó là: Hội đã triển khai cuộc vận động CCB BSR gương mẫu đi đầu trong công tác sản xuất kinh doanh, vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả; phối hợp với CCB địa phương vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn hoạt động của nhà máy; công tác an sinh xã hội và nghĩa tình đồng đội; công tác về nguồn và tham gia giáo dục thế hệ trẻ; CCB tự huấn luyện và tham gia huấn luyện quân dự bị, sẵn sàng chiến đấu và tham gia các hoạt động cứu trợ, cứu nạn; xây dựng tổ chức CCB và tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị, đoàn thể khác.

Từ thành quả cụ thể của các chương trình hành động và thực tiễn công tác Hội hơn 10 năm qua, có thể thấy rõ một số bài học kinh nghiệm, đó là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và tính chủ động của tổ chức CCB các cấp.

Thực tế cho thấy nơi nào có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng sâu sát, có sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ phía thủ trưởng đơn vị, hoạt động của Hội CCB sẽ có nhiều thuận lợi và đạt được kết quả tốt. Bên cạnh đó là vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức CCB, tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Hội.

Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB Tập đoàn được tiến hành rất sát với thực tiễn, định hướng kịp thời, hỗ trợ cụ thể cho các hoạt động của cơ sở. Đặc biệt trong việc phân cấp tổ chức hoạt động ở cơ sở cũng như tiến hành các hoạt động có quy mô lớn toàn Ngành đã mang lại sắc thái mới, vị thế mới cho tổ chức Hội. Đối với 7 chương trình hành động của Hội CCB BSR, luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phục vụ tích cực quá trình sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh an toàn và phát triển bền vững.

Từ các mục tiêu chung của Công ty, Hội CCB BSR đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động và đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hội cũng đã triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền bằng những phương tiện trực quan, trên hệ thống thông tin của đơn vị cũng như của ngành Dầu khí, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hội CCB. Toàn bộ các hoạt động của Hội CCB BSR thường xuyên được cập nhật, đăng tải trên website của Công ty.

Công tác tuyên truyền và cổ động trực quan do Hội CCB BSR tổ chức trên địa bàn dân cư trong những năm qua đã tác động trực tiếp đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và góp phần mang lại những kết quả tích cực trong công tác an ninh trật tự của nhà máy. Công tác sơ kết định kỳ và khen thưởng kịp thời có tầm quan trọng và trở thành động lực thúc đẩy các chương trình hành động của Hội CCB và động viên thiết thực cán bộ, hội viên tham gia. Với tâm thế sống có trách nhiệm và lao động có kỷ luật của người lính đã thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực để đưa các chương trình hành động của CCB BSR đi vào cuộc sống thực tiễn, giữ mãi được ngọn lửa nhiệt huyết trong phong trào CCB Dầu khí Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí (27/11), cán bộ và hội viên CCB BSR sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết một lòng, quyết tâm phát huy thành tích đã đạt được, nêu gương sáng, đi đầu trong các hoạt động của Công ty, tham gia vận hành NMLD Dung Quất đảm bảo tuyệt đối an toàn, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao năm 2021 và những năm tiếp theo.

Theo petrotimes