Bác Lâm Từ Thiện là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Bác trồng hơn 3 ha rừng keo, bạch đàn đang đà phát triển, cấy 3 sào ruộng lúa nước, trồng màu và chăn nuôi. Hàng năm lương thực, thực phẩm của gia đình bác đa phần là tự cung tự cấp. Ruộng mía mỗi năm bán được từ 4 đến 5 triệu , dành để chi tiêu. Rừng keo, bạch đàn có chỗ đã được khai thác, hành năm thu về 40 đến 50 triệu đồng. Bác động viên con cái trong nhà tích cực sản xuất, từ đói nghèo vươn lên no đủ. Con đường đi lên của gia đình bác từ hai bàn tay lao động.

Bác học theo lời dạy Bác Hồ là : “ Việc gì có lợi cho dân thì khó mấy cũng nên làm, việc già có hại cho dân thì hết sức né tránh”. Bác Thiện sống hòa hảo đoàn kết với mọi người trong cộng đồng. Việc gì có lợi cho gia đình mình, cho những người xung quanh thì làm, không làm gì phương hại đến tình làng nghĩa xóm!

Công tác Hội