Trở về, thấy trên địa bàn nhiều gia đình muốn chăn nuôi lợn, nhưng thiếu con giống, anh đã tìm đến những nơi có giống lợn tốt, sinh sản cao, đưa về nhân giống tại nhà cung cấp cho bà con nông dân. Ban đầu anh mở rộng trang trại chăn nuôi, với diện tích chuồng 50m2, anh nuôi từ 30-35 con/lứa, thu 5 tấn lợn hơi/năm. Cùng với việc đó, anh đầu tư máy xay xát lương thực, chế biến thức ăn gia súc. Thêm vào đó, anh nuôi đàn gà, vịt vài trăm con, cho thu nhập 90-100 triệu đồng/năm. Để chủ động trong sản xuất, gia đình anh sắm đầy đủ các loại: máy cày, máy gặt, bơm nước, tuốt lúa, xay xát, nghiền bột… Đặc biệt đã sắm máy gặt đập liên hợp, thuê nhân công phục vụ, ai cần sẽ đáp ứng yêu cầu giữa thời vụ. Với 4 ha trồng lúa, thu nhập bình quân 5 tấn/ha/vụ, mỗi năm anh thu 40 tấn thóc, ước tính 240 triệu đồng. Tổng thu nhập cả năm của gia đình 280 triệu đồng. Gia đình anh hợp đồng thường xuyên 4 lao động, trả lương và các chế độ chu đáo.

Không những làm ăn giỏi, Trần Đăng Việt còn là một cán bộ tư pháp vững của xã, một đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc ở địa phương. Anh cũng rất hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện, tình nghĩa, chia sẻ giúp đỡ CCB và nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

NGUYỄN MINH CHÂU